نیروهای دریایی ملی فرانسه سیزده مهاجر را از آب‌های کاله نجات دادند.  عکس از حساب تویتر Twitter @premarmanche
نیروهای دریایی ملی فرانسه سیزده مهاجر را از آب‌های کاله نجات دادند. عکس از حساب تویتر Twitter @premarmanche

سیزده مهاجر که تلاش داشتند از طریق کانال مانش خود را به انگلستان برسانند از آب‌های کاله در شمال فرانسه نجات داده شدند.

به‌گفته فرمانداری دریای شمال و مانش فرانسه، حوالی ساعت ٥ بامداد روز شنبه ٣١ اگست، حضور کشتی حامل این مهاجران در آب‌های کاله، به مرکز عملیاتی کنترول و نجات " گری-نِه" اطلاع داده شد.

بعد از ردیابی این مهاجران توسط یک هلیکوپتر نیروی دریایی ملی فرانسه، آنان توسط یک کشتی گزمه‌های ساحلی نجات داده شدند.

مهاجران بعد از انتقال به بندر کاله به پولیس مرزی تسلیم داده شدند.  

از ماه جنوری امسال تا کنون تعداد مهاجرانی که تلاش کرده‌اند با کشتی‌های کوچک از کانال مانش عبور کنند و خود را به انگلستان برسانند، دو برابر مهاجرانی بوده است که در طول سال ٢٠١٨ دست به این اقدام زده‌اند.

مقام‌های دریایی فرانسه عبور از کانال مانش با کشتی‌های کوچک را به دلیل ترافیک مزدحم دریایی، موج‌های بلند و سردی آب در کانال، فوق العاده خطرناک ارزیابی می‌کنند. 

 

در همین زمینه