عکس تزئینی: یک کشتی مسافربری متعلق به شرکت کورسیکا لینئا. عکس از صفحه تویتر کورسیکا لینئا
عکس تزئینی: یک کشتی مسافربری متعلق به شرکت کورسیکا لینئا. عکس از صفحه تویتر کورسیکا لینئا

یک کشتی مسافربری فرانسوی ١٨ مهاجر را از دریای مدیترانه نجات داد. این مهاجران سوار بر یک کشتی موتوری و از چندین روز در دریا سرگردان بودند.

در یک اقدام بی سابقه، کشتی مسافربری " مدیترانه" که به شرکت خصوصی فرانسوی "کورسیکا لینئا" تعلق دارد، شب یکشنبه بر دوشنبه ٢ سپتمبر، ١٨ مهاجر را از مدیترانه نجات داد. پاسکین البرتینی، سخنگوی شرکت به خبرگزاری فرانسه گفت اقدام برای نجات این مهاجران با رعایت اصل « کمک به افرادی که در دریا با خطر روبرو هستند» صورت گرفت. او گفت: « ما تنها به عنوان افرادی که در دریا کار می کنند وظیفه خود را انجام دادیم.»

ظاهراَ مهاجران نجات داده شده که در تلاش رسیدن به اروپا بودند و در میان شان کودکان نیز وجود داشت، از چندین روز در دریا سرگردان بودند تا اینکه بر حسب تصادف، بر سر راه کشتی کورسیکا لینئا قرار گرفتند. کشتی یاد شده که حامل بیش از ٢٠٠٠ مسافر بود از الجزیره، پایتخت الجزایر حرکت کرده و عازم مارسی در جنوب فرانسه بود.

در جریان عملیات نجات، مهاجران از یک کشتی کوچک موتوری که با فقدان مواد سوخت روبرو شده بود به داخل کشتی مسافربری انتقال داده شدند و بلافاصله از سوی کارمندان طبی تحت مراقبت قرار گرفتند. گفته می‌شود این مهاجران از افریقای شمالی بوده‌اند.

سخنگوی کشتی مسافربری گفت که بر بنیاد قوانین بین المللی، مهاجران نجات داده شده به « نزدیکترین بندر امن» در محل، یعنی بندر " الکودیا" در جزیره  مایورکا انتقال داده شدند.

خبرگزاری فرانسه که تصاویر کشتی موتوری حامل مهاجران را دیده است می‌گوید این کشتی کوچک حداکثر ظرفیت ده نفر را داشته اما تعداد مهاجران سوار برآن ١٨ نفر بود.

نجات مهاجران از مدیترانه توسط یک کشتی مسافربری یک اقدام بی سابقه به شمار می رود.


 

در همین زمینه