یک افغان فعال حقوق مهاجران در سویدن برنده جایزه« تحول ساز » شد

امید محمودی، بنیانگذاراتحادیه پناهجویان در سویدن از میان بیش از ۴۰۰ نامزد، برنده جایزه "Change-Maker/تحول آفرین" شد. این جایزه هرسال از سوی اکادمی« راول والینبری» به افرادی اعطاء می شود که باعث تغییر مثبت در سویدن شده باشند. دفاع از حقوق تمام مهاجران به ویژه افغانها بخشی از فعالیت های این اتحادیه را می سازند. جزئیات بیشتر فعالیت های امید محمودی را در این گفتگو با دویچه وله بشنوید.

 

در همین زمینه