پلیس ١٣مهاجر را در یخچال یک کامیون در حومه‌ی پاریس کشف کرد. عکس از: گیتی ایمجز
پلیس ١٣مهاجر را در یخچال یک کامیون در حومه‌ی پاریس کشف کرد. عکس از: گیتی ایمجز

١٣ مهاجر در یک کامیون یخچالی در حومه‌ پاریس پیدا شدند. راننده این کامیون یک پولندی است و به دلیل رانندگی و انتقال مهاجران به گونه‌ غیر قانونی، در بازداشت به سر می برد.

١٣ مهاجر روز سه شنبه سوم سپتامبر در یخچال یک کامیون توسط پولیس فرانسه در شهر "رنجیس" در حومه‌ پاریس کشف شدند. به گفته‌ پلیس این شهر، سرنشینان این کامیون مهاجرانی از کشورهای سوریه وعراق بودند.

دادستان شهر کریتی گفت که این ١٣ مهاجر صبح روز سه شنبه توسط پلیس در شهر رنجیس در منطقه وال دو مرن پیدا شدند.

راننده کامیون ، یک تبعه پولندی، به خاطر رانندگی و انتقال این مهاجران به صورت غیر قانونی، تحت بازداشت قرار دارد.

با توجه به عناصر اولیه تحقیقات، مهاجران در کالهُ شهری در شمال فرانسه سوار کامیون شده‌اند.

در یک مورد مشابه، در پایان ماه اگست یک راننده ایرلندی برائت گرفت. او در کامیون خود چهار مهاجر بزرگسال و پنج  زیر سن را که شهروندان سوری و عراقی بودند، انتقال می داد. این مهاجران توسط یک قاچاقچی در یک شاهراه همراهی می شدند.

این مهاجران قربانی فریب قاچاقچیانی شده بودند که به آنها اطمینان داده بودند راننده آنها را به ایرلند می رساند.  


 

در همین زمینه