اخبار و گزارش‌های سایت مهاجر نیوز در تلگرام نیز قابل دریافت است.
اخبار و گزارش‌های سایت مهاجر نیوز در تلگرام نیز قابل دریافت است.

شبکه تلگرام سایت مهاجر نیوز به زبان فارسی-دری به کار آغاز کرده است. به این شبکه بپیوندید و اخبار و گزارش‌های ما را در تیلفون‌های همراه خود دریافت کنید!

اگر علاقمند دریافت آخرین اخبار، گزارش‌ها، چشمدیدها و مطالب ویدئویی درباره مهاجران هستید، از همین حالابه شبکه تلگرام مهاجر نیوز بپیوندید. جالب‌ترین گزارش‌ها، مطالب و اطلاعات مربوط به وضعیت مهاجران به صورت منظم از طریق این شبکه دریافت خواهید کرد.

برای پیوستن به شبکه تلگرام مهاجر نیوز در تیلفون‌های همراه خود:

١- نخست اپلیکیشن Telegram را روی تیلفون همراه خود نصب کنید.

٢- روی پیوند زیر کلیک کنید:

https://t.me/infomigrants

٣- رهنمودهای بعدی را دنبال کنید.


 

در همین زمینه