کشتی کوچک جوزفا دوشنبه شب گذشته ٣۴ مهاجر را از مدیترانه نجات داد و آن‌ها را به عرصه اوشن ویکنگ انتقال داد. عکس از صفحه تویتر اس او اس مدیترانه.
کشتی کوچک جوزفا دوشنبه شب گذشته ٣۴ مهاجر را از مدیترانه نجات داد و آن‌ها را به عرصه اوشن ویکنگ انتقال داد. عکس از صفحه تویتر اس او اس مدیترانه.

کشتی نجات " اوشن ویکینگ" دوشنبه شب ٩ سپتمبر ٣۴ مهاجر را که توسط یک کشتی آلمانی از مدیترانه نجات داده شده بودند، سوار کرد. این مهاجران به ٥٠ مهاجر نجات داده شده در روز یکشنبه پیوستند که هنوز هم در عرشه اوشن ویکنگ به سر می‌برند.

٣۴ مهاجر، شامل بیست و دو مرد، شش زن و یک کودک یک ساله  ابتدا توسط کشتی آلمانی جوزفا، مربوط به گروه نجات دریایی رکسشیپ (Resqship) نجات داده شدند. ظاهراً کشتی کوچک موتوری حامل این مهاجران از کار افتاده بود.

اما به زودی وقوع توفان در آب‌های نزدیک لیبیا باعث شد که جوزفا مهاجران نجات داده شده را به عرشه اوشن ویکنگ که در منطقه حاضر بود، انتقال دهد.

عملیات انتقال مهاجران به اوشن ویکنگ در نزدیکی ذخیره نفتی " بوری" در نزدیکی لیبیا انجام شد.

سازمان امدادی  اس او اس مدیترانه بعد از انجام عملیات خبر داد که « کشتی جوزفا با وضعیت اضطراری روبرو بود و  مهاجران این کشتی از جمله یک زن حامله و یک کودک یک ساله بعد از انتقال به اوشن ویکنگ تحت مراقبت قرار گرفتند.»

اوشن ویکنگ روز یکشنبه نیز ٥٠ مهاجر را از نزدیکی آب‌های لیبیا نجات داده بود و به این ترتیب شمار مهاجران در عرصه این کشتی به ٨۴ نفر می‌رسد. این کشتی که هفتاد متر طول دارد می‌تواند بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر را شرایط مناسب در خود جا دهد.

در شرایط کنونی تعداد کمی از کشتی‌های امدادی در مدیترانه فعالیت دارند. اغلب این کشتی‌ها از سوی ایتالیا متوقف شده‌اند.

آلان کردی، کشتی نجات آلمانی، با ٥ مهاجر باقیمانده در این کشتی هنوز هم در نزدیکی آب‌های مالتا قرار دارد و منتظر است کشورهای اتحادیه اروپا راه حلی برای این مهاجران پیشنهاد کنند. مقام‌های مالتا در چند نوبت پذیرفتند که از جمله سیزده مهاجر نجات داده شده توسط آلان کردی روز ٣١ اگست، هشت تن به دلایل صحی در جزیره پیاده شوند.
 

 


 

در همین زمینه