فیلیپو گراندی، کمیسارعالی سازمان ملل برای پناهجویان از شرکت کنندگان دراین نشست خواست که ۷۱ میلیون آواره و بی خانمان را در سطح جهان فراموش نکنند.  (عکس:ارشیف)
فیلیپو گراندی، کمیسارعالی سازمان ملل برای پناهجویان از شرکت کنندگان دراین نشست خواست که ۷۱ میلیون آواره و بی خانمان را در سطح جهان فراموش نکنند. (عکس:ارشیف)

فیلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل برای پناهجویان گفت که برخورد نرم تر حکومت جدید ایتالیا با سازمان های امدادگر باعث امیدواری است. او در نشستی با حضور نمایندگان ادیان مختلف از شرکت کنندگان خواست که میلیون ها آواره و بی خانمان در جهان را فراموش نکنند.

گراندی، یک شنبه شب، طی یک دیدار بین المللی که به مناسبت صلح در مادرید برگزار شده بود، گفت: «در ایتالیا اخیرا بدون سختگیری زیاد به مهاجران اجازه داده شد که وارد خاک این کشور شوند. این باعث امیدواری است و حالا شاید بحث و گفتگو دراین باره به خاطر مسائل جانبی به انحراف کشیده نشود و توجه همگان به مشکلات واقعی معطوف شود».   

او از نمایندگان ادیان مختلف که در این دیدار حضور داشتند، خواست، ۷۱ میلیون آواره و بی خانمان را در سطح جهان فراموش نکنند.  

کمیسار عالی سازمان ملل در ادامه  از رسیدگی به وضعیت این آوارگان به عنوان «یک امتحان، یک بارومتر برای جامعه مان» یاد کرد و گفت، حالا ما باید به صورت عاجل همکاری کنیم تا بتوانیم به مشکلاتی رسیدگی کنیم که مردم به خاطر آن مجبور به ترک کشورشان می شوند و دیگر این که باید نسبت به نگرانی های مردم اروپا واکنش نشان دهیم».   


گراندی این سخنان را به مناسبت آغاز دیدار بین المللی نمایندگان ادیان مختلف در مورد صلح عنوان کرد. این نشست را که نمایندگان ادیان مختلف، دانشمندان و سیاستمداران در آن سهم می گیرند، انجمن مذهبی سنت اجیدیو و اسقف نشین در مادرید سازمان دهی کرده است.  

پیش از این پاپ فرانسیس با ارسال پیامی از شرکت کنندگان دراین دیدار خواسته بود که به هم نزدیک تر شوند و برای برقراری صلح که حد و مرز نمی شناسد، تلاش کنند. در ادامه پیام پاپ آمده است، ۳۰ سال پس از فروپاشی دیوار برلین و پرده آهنین، بشریت این هدیه الهی صلح را هدر داده و دیوارها و مرزهای جدید برپا کرده است. در حالی که ما به درهای باز نیاز داریم تا مردم بتوانند با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کرده و همکاری کنند.  
 

 

در همین زمینه