بر بنیاد منابع کمیساری مهاجرت صربستان در اردوگاه «کرن یاچا» دست کم ۲۵۰ تن زندگی می کنند که بیشترشان زیرسن اند.
بر بنیاد منابع کمیساری مهاجرت صربستان در اردوگاه «کرن یاچا» دست کم ۲۵۰ تن زندگی می کنند که بیشترشان زیرسن اند.

براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از ۴۰درصد از دست کم ۳۰۰۰ مهاجر ساکن در صربستان را شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. این افراد می خواهند از طریق هنگری و یا کرواسیا وارد اتحادیه اروپا شوند، اما هنگری مرزش را بسته و گذشتن از مرز کرواسیا نیز با خطرات زیادی همراه است.


صربستان یکی از کشورهای بالکان است که در حال حاضر از حدود ۳۰۰۰ مهاجر میزبانی می کند. براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ۴۲ درصد مهاجران ساکن در کمپ های صربستان شهروندان افغانستان اند.
اینجا یکی از کمپ های مهاجران صربستان موسوم به "کرن یاچا" است. بربنیاد منابع کمیساری مهاجرت صربستان در این اردوگاه دست کم ۲۵۰ تن به سر میبرند که بیشترشان زیرسن اند.
عبدالله یوسفی شهروند افغانستان از سه ماه به این طرف با همسر و چهار کودکش در این اردوگاه زندگی می کنند. 
بیشتر مهاجران در کمپ های صربستان در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند.
یوسفی می گوید: « از دو سال و هفت ماه به این طرف در صربستان زندگی می کنیم. سه ماه می شود که به این کمپ آمده ایم. چون کودکم بیماری سوراخ قلب دارد، می خواهم که معالجه شود.» او می افزاید: « ما می خواهیم به آلمان برویم تا آینده کودکانم بهتر شود، اما چون پول نداریم بی سرنوشت اینجا مانده ایم.»

عبدالله یوسفی شهروند افغانستان از سه ماه به این طرف با همسر و چهار کودکش در این اردوگاه زندگی می کنند.

بیشتر ساکنان این کمپ را مهاجران جوان و نوجوان مجرد تشکیل می دهند. گفته می شود این محل اقامت مهاجران هر از گاهی شاهد خشونت نیز می باشد. شریفه یوسفی یکی از مهاجران دیگر افغانستان می گوید: « مشکلات زیادی داریم. خشونت در این کمپ زیاد است. چون مجردها زیاد اند. اینجا برای کسانی که کودک دارند، جای امنی نیست.»

هنس فریدریش شودر، مسئول کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که قاچاقبران و شماری از جنایت کاران در میان برخی از مهاجران به ویژه افراد زیرسن در کمپ های صربستان نفوذ دارند و این وضعیت باعت ایجاد تنش و خشونت می گردد: « ما تلاش می کنیم تاجای که امکان دارد، فضای امن ایجاد کنیم. مشترکاً با دولت صربستان از ۵ محل اقامت حمایت می کنیم تا در آنان امنیت کودکان تامین شود...اما بعضی از مهاجران زیرسن می خواهند با افراد بزرگسال و قاچاقبران در ارتباط باشند و خود را در معرض خطر قرار می دهند.»

براساس گزارش رسانه ها، در جریان سال جاری میلادی دو مهاجر افغان در صربستان کشته شدند. یکی از این افراد در نزدیکی بلگراد و فرد دوم در بیرون از کمپ "کرن یاچا" کشته شدند. رسانه های صربستان نوشته اند که در این افرد براثر در گیری میان دو گروه مهاجران جان شان را از دست داده اند. 

هنس فریدریش شودر، مسئول کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از نفوذ قاچاقبران و جنایت کاران در میان مهاجران می گوید.

کمیساری امور مهاجران صربستان می گوید که آنان سعی می کنند تا امنیت مراکزی را که پناهجویان در آن جا زندگی می کنند، تامین کنند. سویتلانا ویلیمیروویچ، معاون کمیساری امور مهاجران صربستان در گفتگو با اینفومایگرانتس دری گفت: « این دو قضیه در بیرون از کمپ ها اتفاق افتاده اند. مهاجرانی که در کمپ ها زندگی می کنند مصون اند.»

هرچند مهاجرانی که در صربستان به سر میبرند، می توانند در این کشور در خواست پناهندگی ارائه کنند، اما آنان می خواهند که از طریق این کشور به هنگری و یا کرواسیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند.

به گفته معاون کمیساری امور مهاجران صربستان، سویتلانا ویلیمیروویچ مهاجران ساکن کمپ ها از خطرات جانی مصون هستند.
از آنجایکه هنگری مرزش با صربستان را بسته و تنها روزانه به یک مهاجر اجازه ورود به این کشور را می دهد و کرواسیا نیز مهاجران را به صربستان باز می گرداند، بیشتر این افراد در حالت بی سرنوشتی در صربستان به سر میبرند.  


 

در همین زمینه