هفته گذشته وزارت داخله فرانسه از بازگشت مجدد ١١مهاجرافغان از اوایل سال ٢٠١٩ به اینسو خبر داد. عکس از پیکچر الیانس
هفته گذشته وزارت داخله فرانسه از بازگشت مجدد ١١مهاجرافغان از اوایل سال ٢٠١٩ به اینسو خبر داد. عکس از پیکچر الیانس

پارلمان فرانسه روز چهارشنبه ١٨ سپتمبر طرح توافقنامه اتحادیه اروپا با افغانستان در مورد مهاجران را به بررسی گرفت. این توافقنامه پیشتر از سوی مجلس سنای فرانسه تائید و اکنون به شورای ملی جهت بررسی و تصویب فرستاده شده است.

لولا شولمن مسئول وکالت سازمان عفو بین الملل به مهاجر نیوز گفت: « در این طرح در ماده ٢٨ مسئله مهاجران تذکر یافته است. هدف این ماده جلوگیری از «مهاجرت های غیر قانونی» است و راه را برای نتیجه گیری یا حداقل مذاکرات در مورد بازگشت مهاجران به افغانستان با درنظرداشت توافق اتحادیه اروپا با افغانستان باز می‌کند. توافقنامه بازگشت مجدد مهاجران افغان، باعث تسریع اخراج‌ها از طریق تسهیلات اداری میان دو کشور خواهد شد. در واقع این توافقنامه یک قرارداد سیاسی برای فرانسه است.»

لولا شولمن افزود:«ما نگران وضعیت افغانستان هستیم که سازمان ملل متحد نیز آن را فاجعه بار توصیف می کند. انعقاد این توافقنامه موجب عدم تجدید حقوق مهاجران افغان و بروز خطر در زندگی آنها می شود. امروز فرانسه با فرستادن افغان ها به افغانستان، آنها را در معرض خطر قرار می دهد. ما تقریباً از دو سال به اینسو از دولت فرانسه خواسته ایم كه مهلت اخراج به افغانستان را بدهد.»

اخراج ١١مهاجرافغان از فرانسه 

هفته گذشته وزارت داخله فرانسه از بازگشت مجدد ١١مهاجرافغان از اوایل سال ٢٠١٩ به اینسو خبر داد.

اما وزارت عودت و مهاجران در افغانستان می گوید که از آغاز سال  ٢٠١٩ به اینسو ١٢ مهاجر افغان از فرانسه به وطن برگشته اند.

لولا شولمن در مورد مهاجرانی که به افغانستان برگشتانده می شوند می گوید:« وضعیت کسانی که به افغانستان برگشته اند بسیار خطرناک است. آنها به دلیل تهدید خود و خانواده ایشان قادر به بازگشت به مناطق خود نیستند. آنها می توانند به آسانی هدف حمله قرار گیرند زیرا اکثرا افراد غیرنظامی در افغانستان مورد حمله قرار می گیرند.»

وزارت عودت مهاجران در مورد توافقنامه قبلی می گوید طبق شرایط این توافقنامه که میان افغانستان و بعضی از کشور های اروپایی به خصوص فرانسه و آلمان امضا شده است، مهاجران افغان به صورت اجباری اخراج نمی شوند. قبل از اخراج، بازگشت کننده باید از تمام حقوق انسانی خود برخوردار باشد، معلومات پناهندگی او باید در دسترس دولت افغانستان نیز قرار گیرد و امور بازگشت او با هماهنگی دولت افغانستان انجام یابد.»

دولت افغانستان برای کسانی که به افغانستان بر می گردند، چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟

در این مورد سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعات وزارت عودت مهاجران در افغانستان به مهاجر نیوز گفت: « وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان از مهاجران افغان که به وطن بر می گردند استقبال می کند. ما با همکاری نهادهای بین المللی آنها را در صورت نیاز، کمک مالی می کنیم؛ به گونه مثال برای هر فرد به مبلغ ١٢٥٠٠ افغانی پرداخته می شود و درصورت نیاز زمینه جا و مکان را نیز برای آنها در نظر داریم.»

 


 

در همین زمینه