میزان بیکاری افغان ها در ماه جون امسال در آلمان حدود ۲۶ درصد بوده است.
میزان بیکاری افغان ها در ماه جون امسال در آلمان حدود ۲۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش اداره فدرال کاریابی آلمان، حدود ۴۳ درصد از مهاجران افغان که تا ماه می امسال درج گردیده اند، از کمک های اجتماعی "هرتس ۴" استفاده می کنند. میزان بیکاری افغان ها در آلمان در ماه جون امسال، حدود ۲۶ درصد بوده است.

حدود سه چهارم حصه سوریایی هایی که واجد شرایط کار کردن در آلمان اند، کاملا و یا قسماً از کمک های اجتماعی دولتی این کشور استفاده می‌کنند.

بر اساس آمار اداره فدرال کار آلمان ۷۴،۹ درصد از سوریایی ها از کمک های اجتماعی دولتی "هرتس ۴" که مرحله دومی کمک های دولتی برای بیکاران است، مستفید می‌شوند.

اطلاعات این اداره می‌رساند که میزان بیکاری در بین سوریایی های مقیم آلمان در ماه جولای امسال به ۴۲،۲ درصد رسیده بود. این رقم یکسال قبل ۴۹،۶ درصد بود.

کسانی که در یک دوره آموزشی ادغام یا یک دوره آموزش زبان برای کارهای حرفه ای شرکت می‌کنند "بیکار" شمرده نمی‌شوند؛ بلکه به عنوان "افراد با اشتغال محدود" شناخته می شوند.

افرادی در آلمان کمک مالی "هرتس ۴" می‌گیرند که درآمدشان برای پیشبرد زندگی از حد تعیین شده کمتر باشد. زمانی که پناهجویان وارد آلمان می‌شوند، در مراحل اول، کمک های اجتماعی مالی به دست می‌آورند.

سوریایی ها در مقایسه با پناهجویان دیگر کشورها روند پناهندگی سریع تر دارند و به این ترتیب به سیستم کمک های اولیه اساسی اجتماعی "سوسیال" زودتر وارد می‌شوند.

در ماه جون امسال ۴،۷ درصد آلمانی ها و ۱۲،۲ درصد خارجی هایی که بیکار بوده اند، ثبت گردیده اند.

بر اساس اداره فدرال کاریابی آلمان در ماه سپتمبر، ۶۳،۶ درصد بیکاران در این کشور، آلمانی های بومی بودند.

سوریایی ها با ۱۰،۵ درصد، دومین گروه بزرگ بیکاران در آلمان را تشکیل می‌دهند. ترک ها با ۴،۲ در صد، عراقی ها با ۲،۵ درصد و افغان ها با ۲،۲ درصد، گروه های بعدی بیکاران در آلمان را می‌سازند.

البته در این آمار، اطفال و متقاعدین نیز شامل اند. در صورتیکه یک فرد داری دو تابعیت بوده باشند، یکی از آن ها در نظر گرفته شده است.

برگرفته از دویچه وله


 

در همین زمینه