مرکز شبانه پذیرایی شبانه از مهاجران در پورت دولیس، در بروکسل. عکس از مهاجر نیوز
مرکز شبانه پذیرایی شبانه از مهاجران در پورت دولیس، در بروکسل. عکس از مهاجر نیوز

یکی از سرپناه‌های مهاجران در بروکسل در "پورت دولیس" به روی مهاجران مسدود خواهد شد. شبکه شهروندی حمایت از مهاجران در این شهر که این مرکز را اداره می‌کند نگران است که مبادا این اقدام به ایجاد دوباره یک کمپ خودسرانه در پارک ماکسیمیلیان منجر گردد.

مهدی کاسو، سخنگوی انجمن" شبکه شهروندی" به مهاجر نیوز گفت قرار است انجمن، ساختمان مربوط به مرکز مهاجران را روز ٣٠ سپتمبر تخلیه کند. این ساختمان که از سوی شهرداری بروکسل در اختیار انجمن قرار گرفته بود از سال ٢٠١٧ تا کنون از ساعت هفت ونیم هر شب تا ساعت یازده فردای آن، به روی مهاجران باز بود.

به گفته مهدی کاسو، مرکز هر شب برای ٣٥٠ مهاجر سرپناه فراهم می‌کرد.

علیرغم وضعیت کنونی، شبکه شهروندان با مقام‌های مسئول در حال گفتگوست تا یک راه حل دراز مدت برای این مرکز جستجو کنند.

مهدی کاسو اظهار نگرانی کرد که مبادا با مسدود شدن مرکز، مهاجران باردیگر در پارک ماکسیمیلیان، در نزدیکی ایستگاه راه آهن، یک کمپ بزرگ خودسرانه را ایجاد کنند که در آن کمترین امکانات بهداشتی موردنیاز روزانه وجود نخواهد داشت.

او گفت همین اکنون تعدادی از مهاجران در پارک زندگی می‌کنند اما « ما نگران هستیم که  ٣٥٠ مهاجر مرکز پورت دولیس، به آن‌ها بپیوندند.»

بسته شدن مرکز پورت دولیس موجب هراس مهاجران نیز شده است که به جای نگرانی از وضعیت بهداشتی در سرک‌ها، از کنترول روزانه توسط پولیس می‌ترسند: « آن‌ها فکر می‌کنند که تجمع مهاجران در یک محل، به کنترول و بازداشت مهاجران توسط پولیس منجر می‌شود. برای مهاجران، این بازداشت‌ها معنی اخراج دستگیر شدگان به کشور شان را دارد.»  

به گفته شبکه شهروندی، بین ٨٠٠ تا ٩٠٠ مهاجر در بلژیک به سر می‌برند که آرزو دارند خود را به انگلستان برسانند.


 

در همین زمینه