بیشتر مهاجران گیرمانده در صربستان، مهاجران افغان هستند. عکس از مهاجر نیوز
بیشتر مهاجران گیرمانده در صربستان، مهاجران افغان هستند. عکس از مهاجر نیوز

شمار زیادی از مهاجران به شمول شهروندان افغان در حالت بی نوشتی در صربستان به سر می‌برند. آنان تلاش دارند تا وارد اتحادیه اروپا شوند، اما مسدود شدن راه بالکان باعث شده است که در عقب مرزهای خارجی اتحادیه اروپا گیر بمانند. گزارش ویدئویی مهاجر نیوز از صربستان را در زیر ببینید.
 

در همین زمینه