توافق ابتدایی و موقتی درباره سهمیه بندی مهاجران نجات داده شده از مدیترانه در جلسه مالتا حاصل شد. عکس از پیکچر الیانس
توافق ابتدایی و موقتی درباره سهمیه بندی مهاجران نجات داده شده از مدیترانه در جلسه مالتا حاصل شد. عکس از پیکچر الیانس

وزیران داخله چهار کشور اروپایی از جمله فرانسه به یک توافق ابتدایی و موقت در مورد سهمیه بندی اتوماتیک مهاجران نجات داده شده از مدیترانه دست یافتند. متن این توافق باید در ماه اکتوبر توسط تمامی کشورهای عضو مورد تائید قرار بگیرد.

در جلسه روز دوشنبه ٢٣ سپتمبر در مالتا، کریستوف کاستنر، وزیر داخله فرانسه این توافق ابتدایی را « گامی نخست» برای همکاری میان چهار کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالتا توصیف کرد اما متن اصلی توافق روز ٨ اکتوبر برای تائید به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

جزئیات دقیق توافق نامه تا هنوز اعلام نشده اما به گفته وزیر داخله ایتالیا، مهاجران نجات داده شده از مدیترانه ( مرکزی) باید طی چهار هفته بعد از پیاده شدن آن‌ها در یکی از بنادر[ ایتالیا یا مالتا] میان کشورهای اروپایی سهمیه بندی شوند. به گفته وزیر داخله ایتالیا درخواست پناهندگی این مهاجران توسط کشورهای میزبان بررسی خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید توافق ابتدایی در مورد سهیمه بندی مهاجران نجات داده شده از مدیترانه به گونه موقتی قابل اجرا خواهد بود تا کشورهای عضو اتحادیه، تجدید نظر در مورد پیمان دوبلین را به پایان برسانند. در شرایط کنونی، پیمان دوبلین، اولین کشور ورودی یک مهاجر به اتحادیه اروپا را ملزم به بررسی درخواست پناهندگی او می‌داند.

کریستوف کاستنر، وزیر داخله فرانسه گفت یکی از نکات مهم توافق را ایجاد « یک محل امن و نزدیک» برای پذیرایی از مهاجران نجات داده شده تشکیل می‌دهد. بر مبنای توافق ابتدایی، اولین بررسی‌ها در مورد مهاجران در همین محل پذیرایی اولیه صورت خواهد گرفت و سپس اداره مهاجرت کشور‌های میزبان، درخواست پناهندگی مهاجر را بررسی خواهند کرد.

کارشناسان می‌گویند این نگرانی وجود دارد که سازوکار سهمیه بندی مهاجران نجات داده شده از مدیترانه مرکزی، موجب نارضایتی اسپانیا و یونان در غرب و شرق مدیترانه گردد.

وزیر داخله فرانسه در این مورد گفت توافق کنونی، یک توافق موقتی درباره مدیترانه مرکزی است اما یک ریفورم بزرگ دیگر در مورد حق پناهندگی در اروپا، حل مسایل مربوط به یونان، قبرس و اسپانیا را نیز در بر خواهد گرفت.  



 

در همین زمینه