یک کشتی نیروهای دریاییفرانسه در کانال مانش. عکس از @premarmanche
یک کشتی نیروهای دریاییفرانسه در کانال مانش. عکس از @premarmanche

پولیس انگلستان می‌گوید ٢٣ نفر را به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان دستگیر کرده است. تعدادی از دستگیر شدگان زمینه انتقال مهاجران را از طریق کانال مانش به انگلستان فراهم می‌کردند.

به گفته وزارت داخله انگلستان، در چارچوب تحقیقات درباره شبکه‌های قاچاق انسان، در فاصله ١١ و ٢٦ سپتمبر ٢٣ نفر از سوی پولیس دستگیر شدند.

در میان دستگیرشدگان ١١ نفر به این دلیل مورد سوءظن قرار گرفته‌اند که با استفاده از کشتی‌های کوچک، به عبور غیرقانونی مهاجران از طریق کانال مانش به انگلستان کمک می‌کردند.

وزارت داخله انگلستان می‌گوید در میان دستگیر شدگان تعدادی انگلیسی، عراقی و ایرانی هستند.

ستیو دان، مدیر تحقیقات جنایی و مالی وزارت داخله انگلستان گفت: « گروه‌های جنایتکاری که در عقب تلاش‌ها برای عبور غیرقانونی از مرزهای زمینی و دریایی قرار دارند، به خاطر منفعت مالی خود، زندگی انسان‌های آسیب دیده را به خطر می‌اندازند.»

افزایش تلاش‌ها برای عبور غیرقانونی از کانال مانش

بر بنیاد آمار وزارت داخله انگلستان، بیش از ٨٠ نفر که به گونه غیرقانونی و با استفاده از کشتی‌های کوچک وارد انگلستان شده بودند، به اروپا پس فرستاده شده‌اند.

 پولیس انگلستان و فرانسه تلاش دارند با استفاده تجهیزات پیشرفته کنترول شبانه، مرزهای ساحلی هردو کشور و عمدتاً مرزهای آبی فرانسه را نظارت کنند.

در جریان این نظارت‌ها بود که به روز ١١ سپتمبر، پولیس انگلستان یک کشتی کوچک حامل ٢١ مهاجر غیرقانونی را در کانال مانش دستگیر کرد. در یک مورد دیگر نیز، ٨٦ مهاجر غیرقانونی در شرایطی مشابه در کانال مانش دستگیر شده بودند.

به گفته پولیس انگلستان، این مهاجران از افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، فیلیپین، ترکیه، ویتنام و اتیوپیا بودند.

هر سال در تابستان تعداد بیشتری از مهاجران تلاش می‌کنند از طریق کانال مانش به انگلستان بروند. این در حالیست که مقام‌های فرانسه و انگلستان همواره در مورد خطرات ناشی از موج‌های بلند، سردی .آب و ترافیک مزدحم کشتی‌های بزرگ به مهاجران هشدار می‌دهند.  

از آغاز ماه جنوری ٢٠١٩ تا کنون بیش از ١۴٥٠ مهاجر غیرقانونی توسط محافظان ساحلی انگلستان و فرانسه از کانال مانش نجات داده شده‌اند. مقام‌های فرانسوی می‌گویند این رقم دو بار بیشتر از شمار کسانی است که در طول سال گذشته تلاش کرده بودند از کانال مانش عبور کنند.

 

در همین زمینه