یک پناهجوی افغان که از آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه دوباره به آلمان انتقال یافت.
یک پناهجوی افغان که از آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه دوباره به آلمان انتقال یافت.

پولیس آلمان گفته است یک پناهجوی افغان که از مرز آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه پس به آلمان برگشت داده شده است. او به یک مرکز ثبت نام پناهجویان در مونشن انتقال داده شده است.

این مهاجر افغان در اواخر ماه می در مرز آلمان و اتریش متوقف ساخته شده و بر اساس توافقنامه‌ای که آلمان با یونان دارد، به یونان پس فرستاده شد. بر بنیاد این توافقنامه، هرگاه یک مهاجر از طریق یونان وارد اتحادیه اروپا شود و در این کشور ثبت نام شده باشد، آلمان می‌تواند در ظرف ۴۸ ساعت او را پس به این کشور بفرستد.

اما یک محکمه در شهر مونشن آلمان به تاریخ هشتم آگست حکم داد که این مرد «فوراَ» به آلمان برگشت داده شود، چونکه او را در یونان خطر اخراج به افغانستان تهدید می‌کند.

پولیس آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که این مرد پس به آلمان آورده شده و در یک مرکز اولیه ثبت نام پناهجویان به سر می‌برد. جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است.

این پناهجوی افغان قبلاَ در یونان درخواست پناهندگی داده بود و این خطر وجود داشت که مقام های یونان او را به هدف اخراج به افغانستان بازداشت نمایند.

سازمان حامی پناهجویان «پروازول» گفته است که این نخستین حکم محکمه در نوع خود است.

هرچند محکمه تصریح کرده است که این حکم در مورد یک قضیه انفرادی است، اما «نگرانی قابل توجه خود را در قبال قانونی بودن و موجودیت» پروسه بازگشت دادن پناهجویان به کشورهایی که از طریق آن به اتحادیه اروپا وارد شده اند، ابراز داشته است.

محکمه گفته است این واقعیت که پولیس آلمان فدرال این مرد را از مرز گرفته و به یونان اخراج کرده است، بیانگر این است که اداره مهاجرت و پناهندگی دوسیه او را مورد نظر نگرفته است.

محکمه افزوده است که با توجه به این که «کمبودی های سیستماتیک در سیستم پناهندگی یونان را نمی‌توان رد کرد»، تردید وجود دارد که یونان مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی این مرد بوده باشد.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله


 

در همین زمینه