عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ شورای اروپا نسبت به برخورد مجارستان در محافظت از پناهجویان و کودکان آنان انتقاد کرد.
عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ شورای اروپا نسبت به برخورد مجارستان در محافظت از پناهجویان و کودکان آنان انتقاد کرد.

شورای اروپا مدعی است که مجارستان در برابر قاچاق انسان و بهره براداری جنسی از مهاجران و کودکان آنان حفاظت کمتر انجام می‌دهد.

بربنیاد معلومات شورای اروپا، مجارستان (هنگری) اقدامات لازم را برای محافظت پناهجویان و کودکان آنان انجام نمی‌دهد. گزارش تازه گروه کارشناسان شورای اروپا که برضد قاچاق انسان فعالیت می‌کنند می‌رساند که اقدامات حفاظتی حکومت مجارستان در برابر قاچاق انسان و بهره برداری جنسی از مهاجران کافی نبوده است.

این گزارش که موسوم به "گراتا" است و روز جمعه به نشر رسید، مقررات قانونی را نگران کننده می‌‎داند که در پرتو آن تن فروشان زیرسن مجرم تلقی می‌شوند. کارشناسان باورمند اند که افرادی در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی نباید به عنوان مرتکبین جرم پنداشته شوند بلکه آنان را قربانی بدانند.

گزارش این کارشناسان تقاضا می‌کند که پولیس هنگری باید در جریان پیگیری تن فروشان زیرسن از لحاظ قانونی مانند بزرگ سالان عمل کند. آنان می‌گویند، در نتیجه شماری از کودکان به دلیل تن فروشی غیرقانونی جریمه نقدی می‌شوند و عدم پرداخت این پول به زندان افگنده شدن آنان، منتج خواهد شد. شورای اروپا خواستار تعدیل این قانون شده است.

شورای اروپا در بخشی از این گزارش از هنگری می‌خواهد، به گونه جدی تلاش کند که از قربانیان احتمالی قاچاق انسان و بهره برداری جنسی در میان مهاجران محافظت کند.

پیش از این در ماه اپریل امسال، شماری از سازمان های که در این کشور فعالیت می‌کنند نسبت به وضعیت بد پناهجویان زیرسن در اردوگاه های هنگری ابراز نگرانی کرده بودند. حالا کارشناسان گزارش "گراتا" انتقاد می‌کنند که مجارستان به دلیل سختگیری در قوانین امور خارجیان، حالا افراد ۱۴ ساله به بعد را زیرسن نمی‌پندارد.


 

در همین زمینه