بلژیک یک گذرگاه مهم برای مهاجرانی به شمار می‌رود که می‌خواهند از طریق کانال مانش به انگلستان بروند.
بلژیک یک گذرگاه مهم برای مهاجرانی به شمار می‌رود که می‌خواهند از طریق کانال مانش به انگلستان بروند.

پولیس فدرال بلژیک اعلام کرد که یک شبکه قاچاق مهاجران البانیایی از بلژیک به انگلستان توسط پولیس بین‌المللی دستگیر شده است. یک شهروند البانیایی نیز به اتهام رهبری این شبکه از جمله دستگیر شدگان است.

بر بنیاد یک خبر نامه پولیس فدرال، روز جمعه ٢٧ سپتمبر، ١٥ نفر به اتهام عضویت در یک شبکه قاچاق مهاجران البانیایی به انگلستان، در جریان عملیات پولیس بین‌المللی دستگیر شدند. این عملیات در بلژیک، آلمان و انگلستان انجام شد.

بر بنیاد تحقیقات پولیس، شبکه دستگیر شده از یک هوتل در بندر منطقه " گان" در شمال بلژیک، قاچاق مهاجران را سازماندهی می‌کرد.

هنگام تفتیش پولیس، ٣٧ البانیایی که « احتمالاً منتظربودند» از کانال مانش عبور کنند در هوتل به سر می‌بردند.

به گفته پولیس، یک البانیایی ٢٩ ساله به اتهام رهبری شبکه قاچاقبران، در هوتل به چنگ پولیس افتاد.

پولیس بین المللی در جریان دهها عملیات تفتیش که به روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه این هفته انجام شد توانست ١٢ تن از قاچاقبران را در بلژیک، ٢ تن را در انگلستان و یک تن دیگر را نیز در آلمان دستگیر کند.

قرار است سه تن از دستگیرشدگان در بیرون از بلژیک- که دو نفر شان البانیایی هستند- در چارچوب یک درخواست بازداشت اروپایی به بلژیک فرستاده شوند و در این کشور تحت محاکمه قرار بگیرند.

از جمله ١٢ فرد متهم در بلژیک، پنج تن زندانی و هفت تن دیگر در انتظار محاکمه موقتاً آزاد شده‌‌اند.

بلژیک، مرکز تعدادی از شبکه‌های قاچاق انسان

بخش مهمی از ترافیک جاده‌ای اروپایی به سوی انگلستان از طریق بلژیک انجام می‌شود و به همین دلیل تعدادی از شبکه‌های قاچاقبران انسان در این کشور فعالیت دارند.

این قاچاقبران شبانه مهاجران را کمک و تشویق می‌کنند تا در پارکینگ‌های کنار شاهراه‌ها، مخفیانه سوار کامیون‌هایی شوند که به انگلستان می‌روند.

 در شبکه قاچاقبران دستگیر شده، راننده کامیون با شبکه همکاری می‌کرده است.

پولیس فدرال بلژیک همکاری میان رانندگان کامیون و قاچاقبران را که معمولا از نظرها پنهان می‌ماند، یک مساله « نگران کننده» توصیف کرده است.     


 

در همین زمینه