وزارت داخله آلمان در نظر دارد که بازرسی مرزی را افزایش دهد.
وزارت داخله آلمان در نظر دارد که بازرسی مرزی را افزایش دهد.

وزارت داخله فدرال آلمان از گسترش بازرسی های تصادفی یا سیار در همه مرزهای این کشور خبر داده است. هدف این اقدام، جلوگیری از تردد پناهجویان و مهاجرین در مرزهای داخلی اتحادیه اروپا می‌باشد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان روز یکشنبه گذشته گفت که در نظر دارد، ماموریت کنترول تصادفی "سیار" در مرزهای آلمان را افزایش بدهد. زیهوفر در صفحه تویتر خود نوشته است: «هدف اساسی این برنامه، گسترش حضور پولیس در مرزهاست تا آنان بتوانند جلو رفت و آمد "پناهجویانی ثانوی" را بگیرند.» پناهجویان ثانوی برای پناهجویانی اطلاق می‌شود که به گونه غیرقانونی از یک کشور اروپایی به عضو دیگر اتحادیه اروپا می‌روند.

وزیر داخله فدرال آلمان در گفتگو با روزنامه "بیلد" آلمانی گفت: «تامین امنیت در مرزها آغاز می‌شود.»

در اوایل هفته جاری، حضور نیروهای بازرس در مرز میان اتریش و آلمان تا سال ۲۰۲۰ تمدید گردید. یک سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته بود که پولیس هنوز هم گروه های زیادی از افراد را دستگیر می‌کند که برای ورود به این کشور، مرزها را به گونه غیرقانونی عبور می‌کنند.

واکنش سیاسیون

ایرینی میهالیک، سخنگوی امور داخلی حزب سبزهای آلمان این اقدام را حرکت "خطرناک و نشانه ضد اروپایی" خوانده است. خانم میهالیک گفت: «وزیر داخله باید توضیح دهد كه چطور قصد دارد حضور مداوم پولیس را در ایستگاه های قطار تضمین كند بدون آنكه ساعات اضافه کاری برای افسران داده شود.»

ایفا هوگل، معاون گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان شک و تردید را در این خصوص ابراز کرده است. او گفت: «در اصل درست که مرزها را ایمن کنید و از ورود غیرقانونی جلوگیری نمایید. با این حال، مرزهای باز اروپا یک سرمایه با ارزش و یک دست‌آورد است.»

خانم هوگل خواسته است که اقدامات امنیتی باید یک پروژه مشترک میان کشورهای اتحادیه اروپا و آلمان باشد.

آلمان دارای ۳۷۰۰ کیلومتر مرز می باشد. در واقع، بازرسی پولیس در حوزه شینگن معمول نیست چرا که بسیاری کشورهای عضو به این موضوع توافق کرده اند. اما آلمان همزمان با اوج گیری بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵، کنترول مرزی با اتریش را آغاز کرد. این دو کشور تلاش های کنترول مرزی را تا سال ۲۰۱۸ بیشتر کردند.

 

در همین زمینه