گراندی هشدار داد  که ملی گرایی و تحریک اذهان عمومی علیه آوارگان و مهاجران بر مبارزه با بی تابعیتی تاثیر منفی می گذارد.
گراندی هشدار داد که ملی گرایی و تحریک اذهان عمومی علیه آوارگان و مهاجران بر مبارزه با بی تابعیتی تاثیر منفی می گذارد.

فیلیپو گراندی، کمیسار ارشد امور پناهندگان سازمان ملل متحد خواهان مبارزه مصممانه و بین المللی علیه بی تابعیتی شد. گراندی گفت، حقوق و هویت میلیون ها تن که تابعیت هیچ کشوری را ندارند، سلب می شود و آن ها مجبورند که در حاشیه جامعه زندگی کنند.

کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل هشدار می‌دهد که ملی گرایی و تحریک اذهان عامه علیه پناهجویان و مهاجران بر مبارزه با بی تابعیتی تاثیر منفی می‌گذارد. 

فیلیپو گراندی، کمیسار ارشد امور پناهندگان سازمان ملل تاکید کرد که می خواهد پدیده بی تابعیتی را تا سال ۲۰۲۴  از میان بردارد. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان که گراندی ریاست آن را به عهده دارد، کمپاین علیه بی تابعیتی را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد. گراندی در کنفرانس کمیساریای عالی سازمان ملل که روز دوشنبه در شهر ژنیو برگزار شد، در مورد تلاش هایی که تا نیمه این راه انجام شده، نتیجه گیری کرد. 

به گزارش گراندی، در پنج سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار تن که قبلا بی تابعیت بودند، تابعیت یک کشور را دریافت کردند و قرغزستان نخستین کشوری است که در آن هیچ فرد بی تابعیتی زندگی نمی‌کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در ماه جون سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۹ میلیون فرد بی تابعیت را به ثبت رسانده بود. اما گفته می‌شود که شمار واقعی آن ها به مراتب بیشتر از این است.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل، افراد بی تابعیت از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. بسیاری از آن ها اجازه رفتن به مکتب را ندارند، به اندازه کافی یا هیچ‌گونه مراقبت های طبی و مزایای دیگر را دریافت نمی‌کنند. در چند کشور دنیا آن ها حتی اجازه ازدواج کردن را هم ندارند.  

اغلب این افراد در پی جنگ و فرار تابعیت شان را از دست می‌دهند. برخی اوقات فروپاشی کشورها و یا ساختارهای حکومتی مانند اتحاد جماهیر شوروی نیز باعث می‌شود که شماری از مردم شهروندی شان را از دست بدهند.  
 

در همین زمینه