سازمان ملل خواستار توجه جدی بالای کودکان مهاجر در کشورهای اروپایی شده است.
سازمان ملل خواستار توجه جدی بالای کودکان مهاجر در کشورهای اروپایی شده است.

سازمان ملل متحد گفته است که امسال ۸۱ هزار نفر از طریق مدیترانه به اتحادیه اروپا آمده اند که یک چهارم آنها کودکان اند. تنها ۱۳ هزار کودک در یونان ثبت شده اند که ۲۱۰۰ تن آنها بدون همراه و اکثراَ از افغانستان و سوریه اند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارشی که به روز دوشنبه تحت نام «سفرهای بسیار سخت» نشر کرده، گفته است که ۸۱ هزار نفر در سال روان میلادی از طریق مدیترانه به اتحادیه اروپا وارد شده اند که یک چهارم از آنها کودک اند. سال گذشته در این دوره زمانی تعداد پناهجویان مسیرهای مدیترانه ۱۰۳ هزار نفر بوده است.

پاسکال مورو، مدیر بخش اروپایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است بسیاری از کودکان تازه وارد از والدین شان جدا شده اند و درد و رنج آنها در مرزها پایان نمی یابد.

مورو افزوده است در سراسر اروپا کودکان «در مراکز بزرگی که بسیار کم زیر نظارت قرار دارند جای داده شده اند. به همین دلیل آنها در معرض سوء استفاده، خشونت و آزار و اذیت روانی قرار می گیرند و این خطر را افزایش می دهد که آنها باز هم نقل مکان کرده و یا ناپدید شوند.»

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ار کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار آن شده است که دیگر کودکان در هنگام ورود بازداشت نشده، سرپرست های آموزش دیده و مددکاران اجتماعی برای آنها گماشته شوند و زمینه آموزش برای این کودکان فراهم گردد.

بر اساس این گزارش امسال بیشترین شمار تازه واردان از طریق مدیترانه در یونان ثبت شده اند. تقریبا ۱۳ هزار کودک از طریق مرزهای دریایی به این کشور وارد شده اند که از جمله ۲۱۰۰ تن از آنها کودکان زیر سن بدون همراه اند. این کودکان بیشتر از کشورهای سوریه و افغانستان آمده اند. این سازمان انتقاد کرده است که تا اواخر ماه سپتمبر اکثریت آنها «هنوز هم در سرپناه های نامناسب» بود و باش داشته اند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است در نظر دارد که کودکان به جای اردوگاه های آوارگان در خانواده های سرپرست نگهداری شوند. با این حال از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته است که مکان هایی برای اسکان مجدد کودکان فراهم کرده و پروسه الحاق خانواده را تسریع بخشند.

برگرفته از رسانه همکار ما  دویچه وله


 

در همین زمینه