فاطمه جعفری، شگوفه بارز و معصومه عطایی، سه زن پناهجوی افغان در سویدن. گزارش ویدئویی از واسع محسن/ مهاجر نیوز

ده‌ها خانواده‌ پناهجوی افغان در ماه‌های جولای، اگست و سپتمبر گذشته در ستوکهولم، پایتخت سویدن، علیه بی‌سرنوشتی خانواده‌های افغان در این کشور و اخراج برخی دیگر از پناهجویان افغان به افغانستان دست به تحصن زدند.

این تحصن به روز ٩ جولای در میدان "نوُررا بان توُریِت" آغاز و به زودی به اعتراضات و راهپیمایی‌های گسترده در ستوکهولم بدل شد تا جایی که صدها تن از شهروندان سویدنی، اعضای سازمان‌های حمایت از پناهجویان و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی در آن شرکت کردند. با این حال حکومت سویدن در برابر این تحصن و اعتراضات بی‌اعتنا ماند و به درخواست تحصن‌کنندگان برای اعطای مدرک اقامت به پناهجویان و توقف اخراج آن‌ها به افغانستان پاسخ مثبت نداد. تا این که خستگی و سردی هوا، اعتراض کنندگان را مجبور کرد روز ١٢ سپتمبر به تحصن خود پایان دهند.

فاطمه جعفری، شگوفه بارز و معصومه عطایی، سه زن پناهجوی افغان در سویدن در این تحصن و اعتراضات نقش بزرگی را ایفا کردند و علیرغم مسئولیت‌های خانوادگی، سازماندهی و رهبری اعتراضات را به عهده گرفتند.

این سه زن پناهجو هنوز هم با جدیت و تصمیم قاطع علیه تصمیم اخراج برخی از پناهجویان افغان از سویدن و بی سرنوشتی دهها خانواده دیگر پناهجو در این کشور مبارزه می‌کنند. آنان امیدوارند که با جلب کمک و حمایت مردم سویدن، سازمان‌های دفاع از مهاجران و برخی از نمایندگان احزاب سیاسی، حکومت سویدن را وادار کنند سیاست‌های خود در قبال مهاجران را تغییر دهد.

مهاجر نیوز در یک گزارش ویدئویی، تجربه این سه زن افغان برای حمایت از مهاجران را بازگو می‌کند. 

در همین زمینه