کارگران افغان در یک فارم بادنجان رومی در جنوب غرب فرانسه. گزارش ویدئویی از: واسع محسن/ مهاجر نیوز

انجمن "زمین دو فرهنگ" (Terre 2 Cultures) یک انجمن خدمات اجتماعی غیرانتفاعی است که مدت کمی از ایجاد آن می‌گذرد اما توانسته زمینه استخدام ده‌ها پناهنده افغان در فرانسه را در شرکت‌های کشاورزی سبزی و میوه در جنوب این کشور فراهم کند.

بلال و هفت تن دیگر از مهاجران افغان که در یک سال اخیر موفق شده‌اند در فرانسه پناهندگی به دست بیاورند. آنان از جمله اندک مهاجرانی هستند که شانس آورده‌اند بلافاصله بعد از قبولی، به کمک انجمن خیریه "زمین دو فرهنگ"در از گلخانه‌های کشت و تولید بادنجان رومی در شهر "پرانتیس-ان-بورن" در نزدیکی شهر بوردو استخدام شوند.

به گفته پولین ویاله رِه، رئیس انجمن "زمین دو فرهنگ"، این کارگران معمولاً با قرارداد‌های کوتاه‌مدت فصلی یک تا سه ماه استخدام شده‌اند اما به دلیل نیازمندی شدید عرصه کشاورزی به کارگر، قرارداد کاری آن‌ها ادامه می‌یابد. بیشتر این کارگران برای کشت و جمع‌آوری بادنجان رومی، سیب، کیوی یا خربوزه در نواحی جنوب و جنوب غربی کار می‌کنند.

گزارش ویدئویی مهاجر نیوز را در بالا ببینید.


 

در همین زمینه