سازمان عفو بین الملل انتقاد کرده است که ترکیه، پناهجویان سوریایی را به گونه جبری وادار می‌کند تا روی برگه اخراج داوطلبانه امضا کنند.
سازمان عفو بین الملل انتقاد کرده است که ترکیه، پناهجویان سوریایی را به گونه جبری وادار می‌کند تا روی برگه اخراج داوطلبانه امضا کنند.

بر اساس منابع سازمان عفوبین الملل ترکیه قبل از عملیات نظامی به شمال سوریه، اخراج پناهجویان سوریایی را به این کشور آغاز کرده است. بنا بر گمانه زنی های این سازمان اخراج سوریایی ها ماه ها قبل شروع شده است.

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارشی که امروز جمعه در برلین منتشر گردید، به این نتیجه دست یافته است که اخراج پناهجویان سوریه از ترکیه از چندین هفته به اینسو آغاز شده است. بنا بر این گزارش، پناهجویان سوریه در ترکیه توسط پولیس این کشور جبراً وادار به امضای مدارک و اوراقی شده اند که در آن برگشت داوطلبانه به سوریه درج شده است.

به گفته انا شئا، یک تن از کارشناسان مسایل حقوق پناهجویان و مهاجران این سازمان «ادعای ترکیه که گویا پناهجویان به صورت داوطلبانه برگشت به مناطق جنگی در سوریه را تقاضا کرده و در مورد تصمیم گرفته اند، ادعای خطرناک و دور از حقیقت می باشد.» به گفته این حقوقدان، برخلاف مقامات ترکیه «پناهجویان» را تحت فشار قرار داده و مجبور ساخته اند تا به کشور خود برگردند.

بنا بر گمانه زنی های سازمان عفو بین الملل، در ماه های اخیر صدها تن با استفاده از همین روش جبراَ به شمال سوریه منتقل شده اند. به گزارش عفو بین الملل، مقامات ترکیه ادعا کرده اند که گویا حدود ۳۱۵ هزار تن با رضایت خود به کشورشان برگشته اند. اما با آنهم این سازمان تآکید کرده است که این رقم به دلیل خلاهایی در آمار رسمی، رقم دقیق نیست.

شئا تأکید کرد که «اخراج به مناطق جنگی نقض صریح قوانین ملی و بین المللی» می باشد.

به گزارش سازمان عفو بین الملل، در صورت اخراج مهاجران به مناطق جنگی، خطر نقض حقوق بشر خیلی بیشتر می‌باشد. این سازمان خواهان توقف اخراج پناهجویان سوریه از ترکیه گردیده و نیز تقاضا کرده است پناهجویانی را که به سوریه اخراج شده اند، دوباره از این مناطق به مناطق امن برگردانند.

KNA/NF/AF

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

 


 

در همین زمینه