عکس از آرشیف دویچه وله/ پناهجویانی را نشان می‌دهد که قایق حامل شان در مدیترانه غرق شده است.
عکس از آرشیف دویچه وله/ پناهجویانی را نشان می‌دهد که قایق حامل شان در مدیترانه غرق شده است.

از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۱۹ هزار تن در بحیره مدیترانه جان باخته و یا ناپدید شده اند. این افرادی پناهجویانی بودند که می خواستند وارد یکی از کشورهای اتحادیه اروپایی شوند.

براساس آمار سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۴ تاهنوز حداقل ۱۸ هزار و ۹۹۹ مهاجر در بحیره مدیترانه جان شان را از دست داده و یا ناپدید گشته اند. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه در ژنیو اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۷۵۴ تن از این افراد در مسیر راه لیبیا به ایتالیا در آب غرق شده اند.

بیشترین مهاجران و پناهجویان (۵۱۴۳) تن در سال ۲۰۱۶ در جریان بحران مهاجرت، در آب های مدیترانه جان باخته و یا ناپدید شده اند. از آغاز سال روان میلادی تا ماه اکتوبر میزان مهاجرانی که در مسیر مدیترانه به عنوان جان باخته و یا ناپدید شده رسماً به ثبت رسیده اند، به ۱ هزار و ۸۰ تن می رسند.

قایق پناهجویان در بحیره مدیترانه

اکثر مهاجران و پناهجویان به دلیل فقر، خشونت و جنگ کشورهای مبدأ شان را ترک کرده بوند. این افراد از کشورهای سوریه، افغانستان، اریتریا، نایجریا و غیره بوده اند.

بیشتر قایق هایی را که قاچاقبران برای انتقال غیرقانونی مهاجران از طریق مدیترانه استفاده می کنند، استندرد نبوده و در بسیاری موارد در مسیر راه واژگون می شوند.

دویچه وله  

 

در همین زمینه