دادگاه عالی آلمان می‌گوید که نباید با پناهجویان در جریان بررسی پرونده شان و هم بعد از پذیرش شان به عنوان پناهنده، رفتار غیرانسانی صورت بگیرد.
دادگاه عالی آلمان می‌گوید که نباید با پناهجویان در جریان بررسی پرونده شان و هم بعد از پذیرش شان به عنوان پناهنده، رفتار غیرانسانی صورت بگیرد.

دادگاه عالی آلمان اعلام کرد که با پناهجویان و پناهندگان نباید برخورد غیرانسانی صورت بگیرد. در فیصله تازه این دادگاه به اخراج یک پناهجوی افغان از آلمان به یونان، اشاره شده است.

دادگاه عالی آلمان که مقر آن در شهر کارلسروهه این کشور است، در فیصله روز سه شنبه خود اعلام کرد که اجازه نیست با پناهجویان در زمان بررسی پرونده شان و هم پس از پذیرفته شدن شان به عنوان پناهنده، برخورد نامناسب و غیر انسانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت بگیرد. قضات این دادگاه گفتند که مقام های آلمانی پیش از اینکه یک پناهجوی (افغان) را به یونان اخراج می‌کرد باید روی اتهامات مبنی بر وضعیت ناگوار غیرانسانی پناهندگان در این کشور تحقیق می‌نمود.

این موضوع دقیق اشاره به یک پناهجوی افغان است که در ماه جون سال ۲۰۱۸ در یونان ثبت شده بود. او اندکی بعدتر وارد آلمان شد و در این کشور درخواست پناهندگی مجدد نمود.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان درخواست پناهندگی این جوان افغان را به دلیل اینکه یونان مکلف است که درخواست پناهندگی اش را ارزیابی نماید، در آن زمان رد نمود. یونان هم توافق کرد که این پناهجو را از آلمان تسلیم می‌شود.

این پناهجوی افغان گفته بود که شرایط پذیرش در یونان بسیار وخیم است و با برگشت به این کشور، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را تجربه خواهد کرد. او همچنان اصرار کرده بود که این چالش نه تنها متوجه پناهجویان است بلکه پناهندگان هم از این رهگذر متاثر می‌شوند.

با آنهم دادگاه اداری آلمان فرستادن این مرد را به یونان تصویب کرد. در جریان طی مراحل پناهندگی در یونان، این پناهجو با هیچ گونه تخطی از منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تهدید نشده است. بر اساس قانون اتحادیه اروپا، ممنوعیت رفتار غیرانسانی فقط به مراحل پناهندگی مربوط می‌شود نه به وضعیت پناهندگان پس از پذیرفته شدن شان. حالا دادگاه عالی آلمان با این موضوع مخالفت کرده استدادگاه عالی آلمان تصریح می‌کند که اگر یک پناهجو نشانه های مشخصی از رفتار غیرقانونی در برابر پناهندگان را در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مشخص کند، این امر باید توسط دادگاه‌های آلمان مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع در پیوند به پناهجوی اخراج شده افغان از آلمان به یونان، در نظر گرفته نشده است.

با این همه، اگر فرض شود که افراد با رفتار غیر انسانی روبرو شده اند، آلمان مسئولیت خواهد داشت که بررسی مراحل پناهندگی شخص را به عهده گیرد.

KNA-aj

 

در همین زمینه