عکس از آرشیف دویچه وله/ سازمان ملل متحد مسیر خشکه را برای مهاجرین خطرناک تر از مسیر بحری می‌داند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ سازمان ملل متحد مسیر خشکه را برای مهاجرین خطرناک تر از مسیر بحری می‌داند.

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان از خطرات برای مهاجرین در مسیر راه به سوی بحیره مدیترانه هشدار می دهد. آنها همواره با تشنگی، گرسنگی و سانحه های ترافیکی مواجه هستند.

وینسنت کوشتل فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان توضیح داد: "ما فکر می کنیم که در مقایسه با

تلفات مهاجرین در بحیره مدتیرانه، احتمالاً دست کم شمار دو برابر زیادتر مردم در مسیر راه زمینی به سوی مدیترانه جان می بازند."

او در گفتگو با روزنامه آلمانی "ولت ام زونتاگ" گفت که ممکن است میزان تلفات جانی "بسیار بالا تر" از این باشد و نمی توان از شمار دقیق با اطمینان سخن گفت.

گرد مولر وزیر امور همکاری های انکشافی آلمان توضیح داد: "ما مهاجرین را در برابر راه های قاچاق خطرناک در مسیر صحرا هشدار می دهیم و حمایت های مان را در کشور های مبدأ تقویت می کنیم تا به آنها دورنمایی برای زندگی فراهم کنیم."

این سیاست مدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان افزود که این حمایت ها قبل از همه شامل کمک ها در بخش های آموزش، آموزش مسلکی و کار است.عکس از دویچه وله/ وینسنت کوشتل، فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نگران وضعیت مهاجران در افریقای شمالی است

میزان بلند رقم های نامعلوم قربانیان

کمیساریای عالی سازمان ملل در ماه اکتبر گزارش داد که در جریان فرار از طریق بحیره مدیترانه به سوی اروپا، در این سال بیش از ۱۰۰۰ نفر غرق شده اند. در سال ۲۰۱۸ رقم کشته شده ها و ناپدید شده ها جمعاً به ۲۲۷۷ نفر می رسید.

سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) نیز مانند کمیساریای عالی سازمان ملل به رقم بالای نامعلوم اشاره می کند، که نشان می دهند که داده های موجود در مورد مهاجرین کشته شده مطمئن نیستند.

سازمان بین المللی برای مهاجرت رسماً از سال ۲۰۱۴ تا پایان ماه اکتبر سال جاری، بیش از ۱۹هزار مهاجرغرق شده در بحیره مدتیرانه و دقیقاً ۴۴۶۳ قربانی دیگر در شمال افریقا را ثبت کرده است.

این سازمان اما در ارتباط با بحیره مدیترانه منابع بیشتر و بهتر در اختیار دارد، به این دلیل ارقام آن برای این بخش راه مهاجرت، ممکن است در مقایسه با ارقام در مورد شمال افریقا، به واقعیت نزدیک تر باشد.

براساس گزارش سازمان بین المللی برای مهاجرت، اکثریت مهاجران در مسیر راه های زمینی ممکن است در سانحه های ترافیکی جان بدهند. شمار دیگر بر اثر تشنگی، گرسنگی جان می دهند، قربانی اعمال خشونت آمیز می شوند و یا بر اثر بیماری ها می میرند.

wa/nob (kna, dpa)/si/hm

برگرفته از رسانه همکار مادویچه وله

 

در همین زمینه