عکس از آرشیف/ مقام های اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان می‌گوید که احتمالاً رقم درخواست پناهجویان در سال جاری نسبت به یک سال قبل کاهش خواهد یافت.
عکس از آرشیف/ مقام های اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان می‌گوید که احتمالاً رقم درخواست پناهجویان در سال جاری نسبت به یک سال قبل کاهش خواهد یافت.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان پیش بینی می‌کند که درخواست پناهجویان در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت.

هانزایکارد زومر، رئیس اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان می‌گوید که انتظار می‌رود در سال روان نسبت به سال ۲۰۱۸، رقم کمتری از درخواست پناهجویان را دریافت کنند. زومر در گفتگو با روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتگ" گفت: «تا حال ما تقریباً ۱۱۰ هزار درخواست پناهندگی را دریافت کرده ایم، فکر می‌کنم که تا اخیر سال این رقم به ۱۴۰ هزار تا ۱۴۵ هزار مورد برسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۸ اندکی کمتر است.»

باوجود این کاهش به نظر می‌رسد که رئیس اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان راضی به نظر نمی‌رسد. آقای زومر افزود: «حتی اگر مسئولین بتوانند با رقم کنونی کنار بیایند، باز هم شمار زیادی در مسیر پناهندگی قرار دارند. تنها ۳۵ تا ۳۸ درصد درخواست های پناهندگی واجد شرایط دانسته می‌شوند. به این معناست که حدود دو سوم حصه این افراد در آلمان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.»

رئیس اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان افزون بر این به، چگونگی برخورد با اطلاعاتی کرد که از موبایل و کارت حافظه پناهجویان به دست می‌آورند. او اذعان کرد: «زمانی که ما معلومات در پیوند به مسایل امنیتی به دست می‌آوریم، آن را برای ارزیابی به ارگان های امنیتی می‌سپاریم.»

بر بنیاد اظهارات این مقام، برای ارزیابی و تحلیل همه اطلاعات یک شعبه جداگانه وجود دارد و "بسیاری موفقیت ها در مبارزه با تروریسم از شواهد ما به دست آمده اند. به این دلیل اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان خود را به عنوان یک اداره امنیتی می‌بیند."


 

در همین زمینه