ادوارد فلیپ نخست وزیر فرانسه. عکس: رویترز
ادوارد فلیپ نخست وزیر فرانسه. عکس: رویترز

ادوارد فلیپ نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه ٦ نومبر در یک کنفرانس خبری اقدامات جدید در مورد سیاست مهاجرتی کشورش را توضیح داد. او در بخش هایی از توضیحاتش، سهمیه مهاجران برای مشاغل خاص، دسترسی به بیمه خدمات صحی، کاهش زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی و اقدامات دیگری را اعلام کرد.

دولت فرانسه در مورد مهاجران، چهارشنبه ٦ نومبر اقدامات جدیدی را توضیح داد. قرار است این اقدامات جدید برای بازاندیشی در پذیرش مهاجران در فرانسه انجام شود.

نخست وزیر فرانسه، ادوارد فیلیپ، سعی دارد تا "كنترل" سیاست مهاجرت فرانسه را به دست گیرد و "تعادل عادلانه" بین "حقوق و وظایف" مهاجران را برقرار کند. در کنفرانس امروز نکات اصلی سیسات مهاجرتی فرانسه چنین توضیح داده شد:

تعیین سهمیه مشاغل خاص برای مهاجران

دولت فرانسه هر سال تعدادی از مشاغل را با در نظرداشت نیاز ها، برای مهاجران اختصاص می دهد، این اقدام پس از تابستان ٢۰٢۰ قابل اجرا خواهد بود.

لست مشاغل برای افرد خارجی که تابعیت یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا را ندارند، باید به روز شود. دراین لست که در سال ۲۰۰۸ تهیه شده، مشاغل ساختمانی، تولیدات کارخانه یی، صنعت ساخت و ساز و مهندسی میکانیکی برای مهاجران در نظر گرفته شده است.

وزیر کار فرانسه اطمینان داد که این لیست تا تابستان آینده تغییر خواهد کرد. او همچنان گفت: «ما بر اساس نیاز ها و مناطق مشاغل را تنظیم خواهیم داد و شرکای اجتماعی و منطقوی به عنوان مثال پیشنهاد خواهند کرد که در الزاس، کمبود نجار وجود دارد.»

در سال ٢۰۱۸ به تعداد ۳٢۰۰۰ فرد خارجی به دلایل اقتصادی کارت را اقامت بدست آوردند.

 دوره سه ماهه انتظار برای دسترسی به خدمات صحی اجتماعی

پناهجویان پس از درخواست پناهندگی، بغیر از موارد عاجل، باید مدت سه ماه منتظر بمانند تا به بیمه صحی عمومی و رایگان دسترسی داشته باشند. تا کنون پناهجویان می‌توانستند به محض آغاز بررسی درخواست پناهندگی شان از بیمه صحی مستفید گردند.

افرادی که حکم الزام ترک خاک فرانسه به آن‌ها ابلاغ شده، از دسترسی به امکانات صحی محروم می شوند.  برای پناهجویان رد شده، که حکم ترک خاک فرانسه را ندارند، دسترسی به خدمات صحی از ۱٢ ماه به ٦ ماه کاهش می‌یابد.

انیس بوزین، وزیر صحت فرانسه، اخیراً در مورد سوءاستفاده از PUMA توسط پناه‌جویان گرجستان و آلبانیا که کشورهای امن شمرده می‌شوند اعتراض کرده است.

وزیر کشور همچنان گفت که دوره انتظار سه ماهه برای دسترسی به بیمه صحی، شامل پناهجویان زیر سن نمی‌گردد.

الزام موافقت قبلی اداره بیمه صحی دولتی (AME) برای تداوی بعضی از مریضی های غیرعاجل

در مواقع غیر اضطراری، موافقت اداره بیمه اجتماعی برای دسترسی افراد بدون مدرک یا غیرقانونی به خدمات بهداشتی و درمانی، الزامی است. 

 دولت می خواهد برای جلوگیری از آنچه که « توریسم صحی» توسط شماری از مهاجران خوانده می شود، افراد بدون مدرک و خواهان کمک های صحی دولتی باید مدت بیشتر از سه ماه در فرانسه اقامت داشته باشند.

مدت پرونده های پناهندگی کوتاه‌تر می شود

طبق قانون سال ٢۰۱۸، دوره ارزیابی پناهندگی به طور متوسط نباید از ​​٦ ماه بیشتر باشد. در شرایط کنونی، بررسی درخواست ‌های پناهندگی به طور متوسط دوازده ماه را در بر می‌گیرد.  مقامات می‌گویند این مدت زمان برای پرونده پناهندگی مؤثر نبوده و مهلت شش ماهه باید رعایت گردد.

ایجاد ٢۰۰پست جدید در اوفپرا و۵۹ پست جدید در دادگاه پناهندگی

کریستوف کستنر، وزیر داخله کشور گفت که ٢۰۰ پست جدید در اوفپرا و۵۹ پست جدید در دادگاه پناهندگی ایجاد می شود.

ایجاد بیشتر مراکز توقیف اداری

وزیر داخله کشور همچنان گفت برای مهاجرانی دوبلینی یا آنهایی که باید به کشور اول پناهندگی بر گردند، مراکز بیشتری برای سهولت در امور اداری ایجاد می شود.

ایجاد ۱٦۰۰۰سرپناه برای مهاجرانی که در فرانسه به عنوان پناهنده قبول شده اند.

ادوارد فیلیپ همچنان در این کنفرانس گفت که تا اخیر سال جاری، همه کمپ های مهاجران در شمال پاریس تخلیه خواهند شد.

 


 

در همین زمینه