یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس آرشیف از  صفحه تویتر محافظان لیبیایی
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس آرشیف از صفحه تویتر محافظان لیبیایی

رسانه‌های مالتا متن توافقی را افشا کرده‌اند که بر مبنای آن محافظان ساحلی لیبیا می‌توانند کشتی‌های مهاجران را در قلمرو آبی تحت کنترل مالتا متوقف کنند. مهاجران دستگیر شده سپس به لیبیا برگردانده می‌شوند.

روزنامه تایمز مالتا روز یکشنبه ١٠ نومبر متن یک توافق محرمانه میان نیروهای مسلح مالتا و مقام‌های لیبیایی را افشا کرد. بر مبنای این توافق، که در تناقض با حقوق بین المللی قرار دارد، در صورت تشخیص یک کشتی حامل مهاجران در آب‌های تحت کنترول مالتا و قصد ورود آن به قلمرو آبی این کشور، نظامیان مالتایی می‌توانند از محافظان ساحلی لیبیا کمک بخواهند.

یک منبع حکومت مالتا به روزنامه تایمز مالتا گفته است: « هنگامیکه یک کشتی به سوی آب‌های ما در حرکت باشد، نیروهای نظامی با لیبیایی هماهنگی می‌کنند تا آن‌ها مسافران را، قبل از ورود به قلمرو آبی تحت مسئولیت ما، دستگیر کنند و به لیبیا برگردانند.»

منبع یاد شده ادعا کرده است که بدون چنین توافقی، جزیره مالتا، که در گذشته محل پیاده شدن صدها مهاجر نجات یافته از مدیترانه بوده است، «زیر موج» مهاجران «غرق خواهد شد.»

بر بنیاد قوانین بین المللی دریایی، در صورتیکه یک کشتی در منطقه جستجو و عملیات (SAR) نجات یک کشور علامت خطر بدهد، کشور مربوطه مسئولیت دارد یک بندر امن برای لنگر انداختن این کشتی پیشنهاد کند.

در گذشته چندین سازمان حمایت از مهاجران از وجود چنین توافقی میان ایتالیا و لیبیا  انتقاد کرده بودند اما این قرارداد فقط مربوط به آب‌های تحت کنترول لیبیا بود.

آنچه که در توافق مالتا و لیبیا اهمیت دارد این است که محافظان سرحدی لیبیا می‌توانند مستقیماً در قلمرو آبی محل جستجو و عملیات نجات مالتا اقدام کنند در حالیکه این قلمرو آبی، فاصله زیادی از قلمرو آبی تحت کنترول لیبیا دارد.

« قدرت‌های نظامی خارجی می‌توانند در مناطق جستجو و عملیات نجات تحقیق کنند»

مقام‌های مالتا درباره افشاگری روزنامه تایمز مالتا اظهار نظر نکرده‌اند اما به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که سال‌هاست با محافظان ساحلی لیبیا همکاری دارند.

حکومت مالتا استدلال کرده است که « مناطق جستجو و عملیات نجات(SAR) قلمرو تحت حاکمیت یک کشور و تابع قوانین آن نیستند بلکه قلمروهای بزرگ دریایی هستند که قدرت‌های بزرگ خارجی حق دارند درباره فعالیت‌های غیرقانونی اتباع خود در این مناطق تحقیق کنند.»

سفارت لیبیا در مالتا، روز دوشنبه ١١ نومبر، به گونه جدی وجود چنین توافقی را تکذیب کرد.

در ماه اکتوبر، کمیساریای سازمان ملل برای پناهندگان درباره توقیف یک کشتی مهاجران در منطقه جستجو و عملیات نجات مالتا توسط محافظان ساحلی لیبیا تحقیقات خود را آغاز کرد. این تحقیقات نشان داد که در جریان این عملیات، ٥٠ سرنشین کشتی یادشده به لیبیا برگردانده شدند، در حالیکه این کشور امن محسوب نمی‌شود.

در داخل لیبیا، مهاجران معمولاً در مراکزی نگهداری میشوند که سازمان ملل متحد آن‌ها را مناطق خارج از محدوده قانون توصیف می‌کند: مهاجران در این مراکز از غذا محروم و همواره هدف تهدید و خشونت هستند.  


 

در همین زمینه

Webpack App