مجله آلمانی "اشپیگل" گزارش داده است که احتمالاً یونان هزاران پناهجو را به گونه غیرقانونی به ترکیه فرستاده است.
مجله آلمانی "اشپیگل" گزارش داده است که احتمالاً یونان هزاران پناهجو را به گونه غیرقانونی به ترکیه فرستاده است.

بر اساس گزارش مجله آلمانی «اشپیگل» یونان احتمالا حدود ۶۰ هزار مهاجر را به گونه غیر قانونی به ترکیه پس فرستاده است. حکومت ترکیه یونان را متهم می‌کند که برای این مهاجران زمینه دسترسی به روند پناهندگی را فراهم نکرده است.

در این گزارش آمده است که بر اساس اسناد وزارت داخله ترکیه، یونان احتمالا در طی ۱۲ ماه، پیش از اول نومبر ۲۰۱۹ مجموعا ۵۸ هزار و۲۸۳ مهاجر را به گونه غیر قانونی به ترکیه برگشت داده است. اما یونان این اتهامات را رد می‌کند.

این پروسه برگشت دادن غیرقانونی مهاجران و پناهجویان «عقب زدن در مرز» خوانده می‌شود. عقب زدن در مرز یا برگشت دادن در سر مرز بر اساس قوانین اروپایی و بین المللی ممنوع است. این قوانین حکم می‌کنند که کشورها برای متقاضیان پناهندگی زمینه واقعی و موثر دسترسی به روند پناهندگی را فراهم سازند.

بر اساس گزارش این رسانه، فعالان حقوق بشر یونان را از سال ها به این سو به برگشت دادن غیرقانونی مهاجران از مرز زمینی با ترکیه متهم می‌کنند.

(Pa/ af (KNA

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله 

 

در همین زمینه