زنان حامله حتی اگر مدرک هم نداشته باشند، در آلمان از خدمات صحی برخوردار می‌شوند.
زنان حامله حتی اگر مدرک هم نداشته باشند، در آلمان از خدمات صحی برخوردار می‌شوند.

برای پناهجویانی که حق اقامت در آلمان ندارد، زندگی روزمره به اندازه کافی دشوار است. اگر چنین افراد مریض شوند، وضعیت شان می تواند از این هم بدتر شود و در معرض خطرات صحی جدی قرار بگیرند. شما در این صورت به کجا می‌توانید مراجعه کنید؟

آیا شما به عنوان پناهجو وارد کشورهایی چون یونان، اسپانیا یا ایتالیا رسیده اید و بعد به آلمان سفر کرده اید؟ یا اینکه شاید تقاضای پناهندگی تان ردشده و در اروپا «به صورت غیرقانونی» باقی مانده اید؟ میلیون ها مهاجر و پناهجو در چنین وضعیت در اروپا به سر می‌برند و بدون داشتن حق اقامت قانونی زندگی می‌کنند.

بر اساس برآوردها فقط در آلمان حدود یک میلیون پناهجو و مهاجر زندگی می‌کنند که اسناد معتبر ندارند. اما آمار معتبری در این زمینه وجود ندارد.

در این جا دسترسی مهاجران و پناهجویان ثبت و راجستر نشده به مراقبت های طبی محدود است. آن ها وقتی که بیمار می‌شوند، سعی می‌کنند از طریق شبکه ارتباطی که برقرار کرده اند، کمک دریافت کنند، یا اینکه خواهان کمک های طبی نمی‌شوند و به این ترتیب زندگی شان ممکن است که به خطر بیفتد.

چه کسی در آلمان مستحق دریافت کمک های طبی است و تحت کدام شرایط؟

شما به عنوان پناهجو در هر ایالت آلمان که باشید، در صورتی که بر اساس قانون کممک به پناهجویان،(Asylbewerberleistungsgesetz) از کمک های ابتدایی دولتی بهره مند باشید، مستحق دریافت کمک های طبی هستید.

دریافت این کمک ها محدود به ۱۵ نخست اقامت شما در آلمان است. مهاجرانی از مزایای این قانون بهره مند می شوند که تقاضای پناهندگی داده اند و یا این که مدرک دولدونگ (تحمل) دارند. (به عبارت دیگر اخراج آن ها به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است). بعد از این دوره، شما مستحق دریافت بیمه صحت عمومی هستید و می توانید از تمام مزایای آن بهره مند شوید.

در صورتی که اجازه اقامت نداشته باشید، چه باید بکنید؟ 

مهاجرانی که ثبت و راجستر نشده اند (آن هایی که حق اقامت در آلمان را ندارند) معمولا مستحق دریافت کمک های طبی رایگان نیستند، چون بیمه نشده اند.

اما برای این دسته مهاجران، در صورتی که مجبور باشند به صورت عاجل به شفاخانه مراجعه کنند، استثنا وجود دارد و شفاخانه ها به طور قانونی موظف به رسیدگی به همه موارد اضطراری هستند. معمولا مهاجران ثبت نشده که به شفاخانه مراجعه می کنند، نباید از «پیداشدن» هراس داشته باشند. چون پرسنل طبی یا اداری حق ندارند که راجع به آن ها به پولیس یا به مقام های مسئول مهاجرت گزارش بدهند و چنین کاری در شمول وظایف شان هم نیست. پروفیسور کلاوس پیستور یک کودک مهاجر در دویسبورگ معاینه می کند. سال ۲۰۱۷/عکس: DW C. Grün

چه کسی در آلمان مستحق دریافت کمک های طبی است و تحت کدام شرایط؟

اگر شما به عنوان پناهجو در یکی از ایالت های آلمان که ثبت باشید و براساس قانون کمک به پناهجویان، (Asylbewerberleistungsgesetz)  از کمک های ابتدایی دولتی بهره مند باشید، مستحق دریافت کمک های طبی هستید.

دریافت این کمک ها محدود به ۱۵ ماه نخست اقامت شما در آلمان است. مهاجران و پناهجویانی از مزایای این قانون بهره مند می‌شوند که تقاضای پناهندگی داده اند و یا مدرک دولدونگ (تحمل) دارند. (به عبارت دیگر اخراج آن ها به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بعد از این دوره، شما مستحق دریافت بیمه صحی عمومی هستید و می‌توانید از تمام مزایای آن بهره مند شوید.

در صورتی که اجازه اقامت نداشته باشید، چه باید بکنید؟ 

افرادی که در آلمان ثبت و راجستر نشده اند (آن هایی که حق اقامت در آلمان را ندارند) معمولا مستحق دریافت کمک های طبی رایگان نیستند، چون بیمه نشده اند.

اما برای این دسته مهاجران، در صورتی که مجبور باشند به صورت عاجل به شفاخانه مراجعه کنند، استثنا وجود دارد و شفاخانه ها به طور قانونی موظف به رسیدگی به همه موارد اضطراری هستند. معمولا مهاجران و پناهجویان ثبت نشده که به شفاخانه مراجعه می‌کنند، نباید از «افشا شدن یا پیداشدن شان» هراس داشته باشند. چون پرسنل طبی یا اداری حق ندارند که راجع به آن ها به پولیس یا به مقام های مسئول مهاجرت گزارش بدهند.

اما این خطر وجود دارد که شفاخانه، بیمارانی مانند مهاجران غیرقانونی را که اسناد معتبر ندارند، با وجود الزام قانونی رد کند. شفاخانه ها در قبال معالجه بیمارانی که بیمه نشده اند، پولی دریافت نمی‌کنند و این مساله در گذشته به خودداری از رسیدگی به آن ها و حتی معالجه در سطح پایین تر از معیار اساسی منجر شده است.

در برخی از ایالات آلمان می‌توان برای مراجعه به داکتر، تقاضای سند طبی کرد. اداره کمک های اجتماعی(Sozialamt) چنین سندی را صادر می‌کند. این پروسه فقط با ثبت مشخصات امکان پذیر است و به طور ناشناس انجام نمی‌شود. به این ترتیب، ممکن است که در مورد شما به اداره مهاجرت گزارش داده شود.

حالا یک سلسله از شهرها و ایالات آلمان امکان صدور «سند بیماری بدون ثبت مشخصات» (anonymer Krankenschein)  را فراهم کرده اند. این سند را یک سازمان مستقل امدادگر برای مهاجران صادر می‌کند. یک فرد متخصص امور صحی نیازهای طبی و وضعیت اجتماعی هر کدام از متقاضیان را بررسی می‌کند و بعد برای آن ها سند معالجه طبی یا کارت صحت صادر می‌کند و آن ها را نزد داکتر یا به شفاخانه می‌فرستد. شرکت های بیمه، مقام های منطقه‌ای یا ایالتی هزینه معالجه را به عهده می‌گیرند.

بیشتر ایالت‌های آلمان دارای مراکزی به نام «Clearingstelle» برای اشخاصی هستند که بیمه صحی ندارند. این مراکز به متقاضیان به صورت رایگان و محرمانه کمک می‌کنند و مشخصات آن ها را ثبت نمی‌کنند. آن ها اغلب به افرادی کمک می‌کنند که بیمه صحی ندارند، اما اصولاً مستحق دریافت آن هستند. این مراکز توسط مقام های صحی ایالتی تمویل می‌شوند. مهاجران به خاطر مشکلات زبان و تفاوت های فرهنگی از مراجعه به داکتر خودداری می کنند. عکس: picture alliance/dpa/l.Wagner

شبکه طبی  «Medinetz»

 «Medinetz» یک شبکه متشکل از سازمان های غیرحکومتی است. مهاجرانی که اسناد معتبر ندارند و باید در آلمان به داکتر مراجعه کنند، می‌توانند از کمک های این سازمان بهره مند شوند. عملکرد آن ها به مراکز «Clearingstelle» شباهت دارد. اما تمرکز شبکه های طبی بیشتر بر مراقبت های طبی است تا بیمه صحی. برای استفاده از خدمات این شبکه ها، نیازی به ثبت هویت نیست و مراجعه کنندگان می‌توانند ناشناس بمانند.

عملکرد این شبکه های طبی اندکی از هم متفاوت است. اما کار اصلی آن ها فراهم کردن امکان مراجعه به داکتر است. بیشتر آن ها ساعات مشاوره محدودی دارند که برخی اوقات از چند ساعت در هفته بیشتر نیست. اما، می‌شود از طریق تماس تیلفونی یا فرستادن ای‌میل نیز با آن ها ارتباط برقرار کرد. برای پیدا کردن یکی از شبکه های «Medinetz» می‌توانید در انترنت جستجو کنید.

سازمان های خیریه و سرویس های دیگری که مراقبت های طبی ارائه می کنند 

چندین گروه خصوصی و سازمان های خیریه مختلف برای مهاجرانی که اسناد معتبر ندارند، مراقبت های طبی رایگان فراهم می کنند. سازمان خیریه و کاتولیک مالتیزر «Malteser Catholic charity» در سراسر آلمان ۲۰ کلینیک دارد و برای اشخاصی که حق اقامت قانونی ندارند، کمک های طبی ارایه می‌کند. برخی اوقات این اشخاص می‌توانند از کمک های داکتران دندان هم بهره مند شوند.

سازمانی به نام معاینه خانه های بدون مرز (Praxis ohne Grenzen) کلینیک هایی (برای کمک به مهاجران ثبت نشده) در شمال آلمان و در سولینگن دارد.

 «Open.med» یک سرویس دیگر است که در شهرهای برلین، هامبورگ، مونشن و اشتوتگارت کمک های طبی و مشاوره  در اختیار مهاجرانی می‌گذارد که در شرایط دشواری زندگی می‌کنند و یا این که بیمه صحی ندارند.

فهرستی از کلینیک ها و خدمات قابل دسترسی در سراسر آلمان را می‌توانید اینجا پیدا کنید.


 

در همین زمینه