عکس از آرشیف/ صدها پناهجو و مهاجر در جریان اخیر هفته گذشته وارد جزایر یونان شده اند.
عکس از آرشیف/ صدها پناهجو و مهاجر در جریان اخیر هفته گذشته وارد جزایر یونان شده اند.

در روز های اخیر بیش از ۱۳۵۰ مهاجر به جزایر یونان رسیده اند. گارد ساحلی یونان گفته است که از روز جمعه تا بعد از ظهر دوشنبه این هفته ۶۵۸ مهاجر را نجات داده و ۷۳۰ مهاجر دیگر خود شان را به جزایر این کشور رسانده اند.

حکومت یونان در آغاز ماه اکتوبر اعلام کرد که برای کاهش شمار مهاجران در کمپ های بیش از حد مزدحم در جزایر، به صورت تدریجی ۲۰ هزار مهاجر را تا پایان ماه دسمبر به دیگر مناطق این کشور انتقال می‌دهد.

در ادامه این روند روز دوشنبه ۱۷۹ متقاضی پناهندگی به بندر پیرئاس آورده شدند و از آنجا در اقامتگاه ها تقسیمات گردیدند.

در جزایر یونان در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار متقاضی پناهندگی تحت شرایط بسیار فاجعه آمیز به سر می‌برند و در انتظار ثبت نام هستند. سازمان مددرسان داکتران بدون مرز روز شنبه خبر داد که یک طفل نه ماهه در کمپ موریا به دلیل کم شدن آب بدن اش جان داده است.

انتقال مهاجران در مناطق بیرون از جزایر یونان در آغاز با مخالفت های باشندگان آن مواجه شد. شهرها و روستاهای متعددی تظاهرات علیه مهاجرت را سازماندهی کردند.

شبکه ثبت وقایع خشونت های نژادگرایانه (RVRN) در هفته گذشته در برابر "افزایش موارد نژادگرایانه و بیگانه ستیزی" علیه مهاجران هشدار داد.

afpd/af/hm

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله


 

در همین زمینه