یک مرکز برای مهاجران، آوارگان و متقاضیان پناهندگی در شمال پاریس (عکس: ارشیف)
یک مرکز برای مهاجران، آوارگان و متقاضیان پناهندگی در شمال پاریس (عکس: ارشیف)

فرانسه فکر می کند که در زمینه دریافت تقاضای پناهندگی در اروپا جایگاه نخست را دارد. یک مقام ارشد این کشور گفته است که در یازده ماه گذشته، در ثبت درخواست پناهندگی نسبت به آلمان سبقت جسته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه «ای اف پی»، کریستوف کاستانیر، وزیر داخله فرانسه روز پنجشنبه طی دیدار با واختانگ گوملاوری، همتای گرجستانی اش که در پاریس برگزار شد، یادآور شد که کشورش در سال جاری درخواست پناهندگی بیشتر را دریافت کرده است. 
در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه با نقل از یک منبع ناشناس در وزارت داخله فرانسه آمده است که در سال روان تا ۱۷ نومبر، ۱۲۰ هزار  و ۹۰۰ تقاضای پناهندگی ثبت شده است. این در حالی است که در آلمان در همین دوره زمانی ۱۱۹هزار و  ۹۰۰ تقاضای پناهندگی ثبت شد که اندکی از فرانسه کمتر بوده است.
در سال ۲۰۱۸ آلمان در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی از نظر دادن پناهندگی و یا مدارک مشابه در جایگاه نخست قرار گرفت.  
بر اساس اطلاعات اداره آمار اتحادیه اروپا «یورو ستات» حدود ۴۰ درصد از تمام تصمیم های مثبت به تقاضاهای پناهندگی در آلمان گرفته شده است. به عبارت دیگر، از ۳۳۳ هزار و ۴۰۰ تصمیم مثبت، ۱۳۹هزار و ۶۰۰ مورد آن در آلمان گرفته شده اند. در جایگاه های بعدی ایتالیا (با ۴۷هزار و ۹۰۰) و فرانسه (با ۴۱۴۰۰ مورد) قرار می‌گیرند.  

 

در همین زمینه