عکس از آرشیف/ ایتالیا، مالتا، فرانسه و آلمان در نظر دارند که میکانیسم جدید را برای تقسیم نمودن پناهجویان عملی کنند.
عکس از آرشیف/ ایتالیا، مالتا، فرانسه و آلمان در نظر دارند که میکانیسم جدید را برای تقسیم نمودن پناهجویان عملی کنند.

برای نخستین بار کشور های آلمان، ایتالیا، فرانسه و مالتا یک میکانیسم جدید را برای تقسیم مهاجرینی عملی می‌کنند که از بحیره مدیترانه نجات یافته اند. این موضوع مربوط به پذیرش ۲۱۳ مهاجر در کشتی نجات "اوشین وایکینگ" می‌باشد.

وزارت خارجه ایتالیا در این ارتباط اعلام کرد که این کشور با آلمان، ایتالیا، فرانسه و مالتا از کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست کرده بودند که میکانیسم موقتی برای تقسیمات مهاجرین را که در مورد آن توافق کرده بودند، به کار برند.

مقامات ایتالیا در روم توضیح داده اند: "این نخستین باری است که چنین چیزی عملی می‌شود."وزارت داخله ایتالیا از یک "اقدام مهم برای ایجاد یک قاعده واقعاً متحد برای مهاجرت" سخن گفت.

به این ترتیب، راه برای پذیرش ۲۱۳مهاجر در ایتالیا، فرانسه، آلمان و مالتا باز شده است. این مهاجرین که در روز های گذشته از بحیره مدیترانه نجات داده شده بودند، در کشتی نجات "اوشین وایکینگ" به سر می‌بردند. آنها حالا اجازه یافته اند تا در شهر"مسینا" در جزیره سیسیل بروند.

نجات مهاجرین در لامپدوسا

گاردساحلی ایتالیا ۱۴۹ مهاجر دیگر را در جزیره لامپدوسا آورده است. این خبر را مرکز عملیاتی در رم تائید کرده گفته است که یک باشنده لامپدوسا یک قایق مهاجرین را به فاصله یک مایل دریایی دور تر از ساحل دیده است که با مشکلات مواجه شده بود. هنگام رسیدن گارد ساحلی، قایق حدود ۱۰ متری پناهجویان، واژگون شده بود. برای جستجوی مهاجرین مفقود شده، هواپیما های "فرانتکس" یا آژانس حفاظت ازمرز های بیرونی اتحادیه اروپا شرکت دارد.

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 


 

در همین زمینه