نمایشگاه صنایع دستی انجمن مادران افغان در رامبویه، نومبر ٢٠١٩. عکس رحیمه نوری/ مهاجر نیوز
نمایشگاه صنایع دستی انجمن مادران افغان در رامبویه، نومبر ٢٠١٩. عکس رحیمه نوری/ مهاجر نیوز

انجمن دوستی مادران افغان یک سازمان فرانسوی است که از ١٣ سال به این سو در عرصه‌های آموزشی و صحی در افغانستان فعالیت دارد. این انجمن از طریق برنامه‌های طبی سیار به زنان و کودکان کمک می‌رساند. مهاجر نیوز با فرانسواز بارتلمی، رئیس انجمن گفتگو کرده است.

انجمن دوستی مادارن افغان (AMA ) به روزهای شنبه و یکشنبه ١٦ و ١٧ نومبر، یک نمایشگاه صنایع دستی را در شهر رامبویه در منطقه ایل دو فرانس برگزار کرده بود. در این نمایشگاه شمار زیادی از فرانسویان برای تماشا و خرید صنایع دستی و آثار هنری شرکت کرده بودند.

      مهاجر نیوز : انجمن دوستی مادران افغان در کدام بخش‌ها فعالیت دارد ؟

فرانسواز بارتلمی: ما آرزو داریم از طریق برنامه‌های سیار طبی به گونه مستقیم به مادران و کودکان افغان کمک کنیم و همزمان به مردم فقیر افغانستان مشورت‌های طبی ارائه کنیم. به عنوان نمونه، در کابل، هر هفته یک داکتر و نرس قابله به پنج مرکز طبی در پنج روستا می‌روند وبه افراد نیازمند درمان کمک می‌کنند.

در این مراکز، زنان، کودکان و مردان به گونه مجانی پذیرفته می‌شوند. ما در استالف، کوچی و بابوش، حدود ٢٠٠٠ بیمار را تداوی می‌کنیم.

در کنار این ما از حقوق زنان و کودکان افغان نیز دفاع می‌کنیم و در برنامه‌های آموزشی برای آن‌ها سهم می‌گیریم.

       برنامه‌های آموزشی شما چه مسایلی را در بر می‌گیرد؟

سازمان ما در همکاری با انجمن آفرین، در سال ٢٠١٢ در بامیان در ساختمان و توسعه لیسه قون میرزا سهم گرفت و یک سال بعدتر هم در دشت برچی، منزل دوم یک مکتب را اعمار کرد.

ما در سال ٢٠١۴ در جلال اباد ساختمان کتابخانه یکی از لیسه‌ها را به عهده گرفتیم  و از سال ٢٠١٥ به اینسو هزینه برنامه آموزشی سه ماهه برای تربیت یک صد معلم را هم می‌پردازیم.  

انجمن ما در سال ٢٠١٨ یک برنامه سوادآموزی برای زنان و همزمان فعالیت‌های طبی را در روستاها عملی کرد. ما آرزو داریم که افغان‌ها تاریخ و ارزش‌های ملی خود را بشناسند و در تحکیم صلح و امنیت سهم بگیرند.

امسال در برنامه‌های سواد آموزی برای زنان در روستاها، حدود ١٥ زن شرکت دارند و معلمان این برنامه‌ها نیز ساکنان روستاها هستند.

برنامه‌های سواد آموزی برای زنان.شما مصارف این برنامه‌ها را چگونه تمویل می‌کنید؟

اعضای انجمن ما در فرانسه، برنامه‌های کنسرت، نمایش فلم و کنفرانس برگزار می‌کنند و در کنار آن صنایع دستی و آثار هنری را به فروش می‌رسانند تا درآمد آن را به برنامه‌ای ما اختصاص دهند.

ما از افغانستان میوه خشک، شال و زیورات وارد و هر سال نمایشگاهی برای فروش آن برگزار می‌کنیم. البته در این نمایشگاه، برخی آثار هنری فرانسوی هم عرضه می‌شوند که درآمد فروش آن به انجمن ما تعلق می‌گیرد. سال گذشته سفیر فرانسه در افغانستان هم به ما کمک مالی کرد و گذشته از آن مردم این منطقه افغانستان را می‌شناسند وعلاقمند به کمک به مردم آن هستند.

نمایشگاه زیورات در رامبویه، نومبر ٢٠١٩. عکس از رحیمه نوری/ مهاجر نیوز


 

در همین زمینه