عکس از آرشیف/ ورود پناهجویان به جزایر یونان در ماه های اخیر رو به افزایش است.
عکس از آرشیف/ ورود پناهجویان به جزایر یونان در ماه های اخیر رو به افزایش است.

ورود پناهجویان در جزایر شرق دریای اژه رو به افزایش است. تنها در هفت روز گذشته، نزدیک به ۲۸۰۰ پناهجو به جزایر لیسبوس، خیوس و ساموس رسیده اند.

از چند ماه به این طرف، ورود پناهجویان به جزایر مختلف یونان سیر صعودی داشته است. تلویزیون دولتی یونان روز دوشنبه گذشته گزارش داد که تنها در هفت روز، ۲۷۹۳ پناهجو و مهاجر تازه وارد به جزایر خیوس، ساموس و لیسبوس رسیده اند. در عین زمان، در مجموع ۳۹هزارو ۱۶۱ تن در اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های جزایر نامبرده به سر می‌برند. این در حالیست که تا ماه اپریل امسال، رقم پناهجویان در این جزایر به ۱۴ هزار نفر می‌رسید.

حکومت محافظه کار آتن اعلام کرده است که آنان روند بررسی پرونده پناهجویان را سرعت می‌بخشند و کسانی که واجد شرایط پناهندگی شناخته نمی‌شوند را به زودی به ترکیه پس می‌فرستند. آنان در نظر دارند که برای عملی نمودن این تصمیم، مراکز اخراج را در جزایر ایجاد کنند.

بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ به امضا رسید، پناهجویانی که از طریق ترکیه به گونه غیرقانونی وارد جزایر یونان می‌شوند و درخواست پناهندگی شان رد می‌شود، انقره مکلف است که آنان را بپذیرد.


 

در همین زمینه