گارد ساحلی ایتالیا عملیات نجات را برای بیرون کشیدن گروهی از پناهجویان در نزدیکی جزیره لامپدوسا انجام داد.
گارد ساحلی ایتالیا عملیات نجات را برای بیرون کشیدن گروهی از پناهجویان در نزدیکی جزیره لامپدوسا انجام داد.

گارد ساحلی ایتالیا ویدیویی را نشر کرده است که در آن عملیات نجات ۱۴۹ مهاجر بازتاب یافته است. قایق حامل این افراد در نزدیکی جزیره لامپدوسا روز شنبه گذشته واژگون شد. گفته می‌شود که هنوز هم شماری افراد ناپدید هستند. نیروهای نجات جسد ۷ نفر را از آب بیرون کشیده اند.

 

در همین زمینه