Photo: Aasim Saleem یک گروه از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا، در جزیره لیسبوس.
Photo: Aasim Saleem یک گروه از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا، در جزیره لیسبوس.

بیش از ۴۵ درصد از پناهجویان و مهاجران در کمپ موریا را کودکان تشکیل می‌دهند. هزاران کودک در وضعیت اسفناک به سر می‌برند. انفومایگرانتس به برخی از امکانات ابتدایی برای کودکان در اردوگاه موریا نظر انداخته است.

بر بنیاد معلومات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بخش عمده از پناهجویانی که از ماه جنوری سال ۲۰۱۸ به این طرف وارد یونان شده اند، کودکان و زنان اند. از این میان، اندکی بیشتر از ۳۶ درصد را کودکان و ۲۳.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

از ماه جنوری سال روان تا حال، ۱۰۴ هزار مهاجر و پناهجو به جزایر یونان رسیده اند که ۱۹.۲ درصد آنان کودکان اند و ۱۹.۲ درصد دیگرشان زنان می‌باشند.

شماری از سازمان های غیردولتی فعال در جزیره لیسبوس می‌گویند که بیشتر از ۴۵ درصد از ۱۶ هزار نفری که در داخل کمپ موریا و اطراف آن زندگی می‌کنند، کودکان اند. این کودکان پیوسته به بیماری های گوناگونی که به گونه مستقیم با شرایط بهداشتی غیرصحی مرتبط اند، مصاب شده اند.Photo Aasim Saleem

گفته می‌شود که یک کودک نه ماهه در هفته گذشته در اردوگاه موریا جان باخت. در وجود این طفل که شهروند کانگو بود، علایم کم آبی تشخیص شده بود. سازمان غیردولتی داکتران بدون مرز می‌گوید که در داخل و بیرون از کمپ موریا حدود ۱۶ هزار تن زندگی می‌کنند. پنج هزار نفر آنان را افراد زیرسن تشکیل می‌دهند. در واقع این کمپ برای پذیرش سه هزار مهاجر و پناهجو ایجاد شده است.

سازمان داکتران بدون مرز که در خارج از کمپ موریا فعالیت می‌کند، صدها بیمار را روزانه معالجه می‌کند. بخش عمده از مراجعین این سازمان، کودکانی اند که در داخل ارودگاه موریا زندگی می‌کنند. یک سازمان غیردولتی دیگر بریتانیایی که موسوم به (Kitrinos) است، یک مرکز درمانی را در داخل این اردوگاه ایجاد کرده است. این سازمان از ۱۲۰ تا ۲۰۰ بیمار را روزانه تداوی می‌کند. بنیاد پناهندگان قایق (BRF) هم یک کلینیک کوچک را در این محل مدیریت می‌کند. در کنار این سازمان های غیردولتی، مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های حکومت یونان هم امکاناتی را برای کودکان در کمپ موریا فراهم می‌نماید.Photo: Amanullah Jawad گروهی از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا سرگرمی می‌کند.

بر اساس ارزیابی‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسیف، تا پایان سال گذشته میلادی ۲۷ هزار کودک مهاجر در یونان زندگی می‌کردند. حدود ۵۷ درصد آنان در مناطق شهری، ۲۹ درصد در مراکز پذیرش و یک درصد دیگرشان در جاهای امن برای کودکان بی سرپرست زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که ۱۳ درصد این افراد در مراکز پذیرش و تشخیص هویت، در جزایر این کشور به سر می‌برند.

بخش (بی) در کمپ موریا به هدف محافظت از کودکان بدون همراه ایجاد شده است. این بخش ظرفیت پذیرش ۱۶۰ تن را دارد، اما در حال حاضر بیش از ۵۲۰ مهاجر زیرسن در آن نگه‌داری می‌شوند. در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پناهجو و مهاجر زیرسن و بدون همراه در جزایر یونان حضور دارند.Photo Aasim Saleem

در اردوگاه موریا، هیچ گونه زمینه آموزش رسمی برای کودکان وجود ندارد. اما چندین مرکز آموزشی مانند "مکتب امید" که مدیریت آن را بنیاد پناهندگان قایق به عهده دارد و "مکتب صلح" که توسط سازمان غیردولتی "یک خانواده خوشحال" (OHF) به پیش می‌رود، در این اردوگاه فعالیت دارند. یک محل آموزشی دیگر که موسوم به مرکز قطره است از سوی سازمان "قطره در اوقیانوس" ایجاد شده و یونیسیف هم مرکز (TAPUAT) را به هدف فراهم آوری زمینه های آموزشی برای کودکان ایجاد کرده است.

 

در همین زمینه