فیلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به جزیره لیسبوس یونان رفت.
فیلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به جزیره لیسبوس یونان رفت.

وضعیت پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان به وخامت گراییده است. کمیشنر سازمان ملل متحد برای پناهندگان به هدف بررسی وضعیت پناهجویان و مهاجران به اردوگاه موریا و کاراتپه رفت. این مقام سازمان ملل از کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهد که یونان را تنها نگذارند و با این کشور همکاری کنند.

 

در همین زمینه