قرار است در آینده نزدیک یک گروه از پناهجویان ردشده افغان از آلمان اخراج شود.
قرار است در آینده نزدیک یک گروه از پناهجویان ردشده افغان از آلمان اخراج شود.

قرار است یک گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج گردند. براساس منابع وزارت امور مهاجران و برگشت کننده گان افغانستان، قرار است هواپیمای حامل این پناهجویان بامداد چهارشنبه به کابل برسد.

از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۶ تا اکنون جمعاً ۷۵۶ پناهجوی رد شده در مجموعاً ۲۹ پرواز به کابل رسیده اند.

این درحالیست که سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان بار بار از وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان هشدار داده اند.

بر اساس اسناد و مدارک سازمان ملل در میان ماه های جولای و سپتمبر سال روان میلادی دست کم ۱۲۰۰ تن بر اثر خشونت ها در افغانستان کشته شده و بیش از ۳۱۰۰ تن زخمی گردیده اند.

این درحالیست که هفته گذشته نیز سازمان خیریه میدیکوانترنشنل، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان خواهان توقف فوری اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به این کشور شد. این سازمان با استناد به یک پژوهش اخیر، تأکید کرده است که اخراج شده ها به افغانستان، با وضعیت وخیمی درآن کشور مواجه می شوند.

NF/NA/DPA

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری


 

در همین زمینه