یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز

فرانسه اعلام کرد که به دلیل « وضعیت» جاری در لیبیا، از تحویل دادن شش کشتی وعده داده شده به محافظان ساحلی لیبیا، صرف نظر کرده است. چندین سازمان خیریه غیردولتی که علیه فرانسه به دادگاه شکایت کرده بودند از تصمیم جدید این کشور استقبال کردند و آن را « چرخشی در روابط فرانسه و لیبیا در باره مهاجرت» خواندند.

وزارت دفاع فرانسه روز دوشنبه ٢ دسمبر در تماس با خبرگزاری فرانسه تائید کرد که با درنظرداشت « وضعیت» کنونی در لیبیا فرانسه از تحویل دادن شش کشتی به محافظان سرحدی لیبیا برای تقویت کنترول بر سواحل این کشور صرف نظر کرده است.

وزارت دفاع فرانسه این تصمیم را پیشتر در نامه‌ای به دادگاه اداری تجدیدنظر در پاریس به تاریخ ٢٦ نومبر نوشته و تذکر داده بود که « تصمیم گرفته است کشتی‌های مورد نظر را به دولت لیبیا تحویل ندهد.» این نامه در پاسخ به شکایت هشت سازمان غیردولتی از تصمیم فرانسه برای تقویت محافظان سرحدی لیبیا، به دادگاه ارسال شده است. 

وزارت دفاع امروز به خبرگزاری فرانسه گفت که « وضعیت در لیبیا مانع تحویل دادن کشتی‌‌ها شده است.»

تصمیم ارسال شش کشتی مجهز با مسلسل به لیبیا، در ماه فبروری گذشته از سوی فلورانس پرلی، وزیر دفاع فرانسه اعلام شده بود. فلورانس پرلی در آن زمان ادعا کرده بود که این اقدام « در روند تقویت دولت متکی بر قانون در لیبیا و بازسازی ظرفیت نظامی نیروهای دریایی آن» انجام می شود و ربطی مستقیمی با کنترول مهاجران توسط نیروهای دریایی لیبیا ندارد.

سازمان‌های حامی مهاجران روز دوشنبه در بیانیه‌ای از تصمیم جدید حکومت فرانسه استقبال کردند و آن را پیروزی « برای زنان، مردان و کودکانی» خواندند که « احتمال داشت با کشتی‌های کمک شده، به کشوری برگردانده شوند که در آن خطر زندانی شدن، شکنجه و تجاوز بر آن‌ها وجود داشت.»

این سازمان‌ها تاکید کردند « تازمانی که ]مهاجران و پناهندگان[ در شرایط غیر انسانی در  لیبیا زندانی می‌شوند، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی باید از هرگونه همکاری با حکومت لیبیا در جهت زندانی کردن مهاجران یا برگرداندن آن‌ها به لیبیا، خودداری کنند.»


 

در همین زمینه