بر اساس گزارشی که سازمان داکتران جهان نشر کرده است، عدم دسترسی به امکانات صحی در فرانسه، باعث می شود که آسیب پذیرترین قشر جامعه از خدمات صحی محروم باشند. در صدر این گروه مهاجران قرار دارند. عکس: Dow/Olivier Pepegnies – Huma Collective
بر اساس گزارشی که سازمان داکتران جهان نشر کرده است، عدم دسترسی به امکانات صحی در فرانسه، باعث می شود که آسیب پذیرترین قشر جامعه از خدمات صحی محروم باشند. در صدر این گروه مهاجران قرار دارند. عکس: Dow/Olivier Pepegnies – Huma Collective

مهاجران و پناهجویان بدون مدرک که در کشورهای اروپایی بیمار شوند، با چالش جدی روبرو می‌شوند. در برخی موارد احتمال می‌رود که زندگی شان به خطر بیفتد. این گونه افراد در فرانسه چگونه کمک های طبی دریافت می‌کنند و به کدام نهاد باید مراجعه کنند؟ در این گزارش بخوانید...

پناهجویان و مهاجران بدون مدرک در فرانسه به امکانات طبی دسترسی دارند که برای شهروندان این کشور فراهم می‌باشد. اشخاصی که مدرک اقامت ندارند، می‌توانند از کمک های مالی «ای. ام. ای.» (کمک های طبی دولتی) بهره مند شوند. این نهاد پس از سنجش توانایی مالی فرد متقاضی و با توجه به مدرک اقامت و امکانات مالی او، برخی از هزینه ها را بازپرداخت می‌کند.

حق دسترسی به انواع مختلف از کمک های طبی به مدرک اقامت فرد مهاجر در فرانسه بستگی دارد. اما برخی اوقات تقاضا برای دریافت کمک طبی ممکن است با دشواری هایی نیز روبرو شود. در حقیقت برآورد می‌شود که بیش از ۲۰ درصد از افرادی که حق دسترسی به مراقبت های طبی از طریق «سی ام یو – سی» (بیمه همگانی و رایگان صحی) را دارند، امکان استفاده از آن را ندارند.

بودجه سالانه «ای. ام. ای.» ۹۴۳ میلیون یورو است و حدود  ۳۰۰هزار تن در فرانسه از خدمات آن بهره مند می‌شوند. جزایر مایوف در اقیانوس هند که بخشی از فرانسه است، از این قاعده مستثنی است.

«ای. ام. ای» چه خدماتی را پوشش می‌دهد؟

هزینه های طبی و رسیدگی به دندان در صورت نیاز پیشاپیش پرداخت می‌شوند

هزینه دواها به صورت کامل بازپرداخت می‌شود، یا این که با توجه به توانایی مالی فرد متقاضی ۶۵ یا ۳۰ درصد آن دوباره به شما پرداخت می‌شود

هزینه های هرگونه آزمایش طبی

هزینه بستری شدن در شفاخانه و عملیات جراحی

هزینه های برخی از واکسین ها

هزینه های مرتبط با جلوگیری از بارداری و سقط جنین

چه کسی از کمک های «ای ام ای» بهره مند می‌شود؟

«ای. ام. ای.» آن دسته از شهروندان خارجی را زیر پوشش قرار می‌دهد که بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند، از مدت اقامت شان در این کشور بیش از سه ماه می‌گذرد و درآمد سالانه آن ها  کمتر از ۹هزار و ۹۲۶ یورو در سال باشد. (یعنی این که درآمد فرد متقاضی در طول ۱۲ماه گذشته بیش از ۸۰۰ یورو در ماه نبوده باشد. افزون بر این فرد درخواست کننده باید آدرس ثابت داشته باشد.

«ای. ام. ای.» به طور خودکار به افراد خوردسالی تعلق می‌گیرد که وضعیت اقامت شان مشخص نیست. حتی اگر والدین آن ها شامل خدمات «ای. ام. ای.» نباشند و یا این که درآمدشان بالاتر از سقفی باشد که این نهاد دولتی تعیین کرده است. شریک زندگی فردی که از کمک های «ای. ام. ای.» بهره مند می‌شود، در صورتی که پیوند مدنی آن ها به گونه رسمی ثبت شده باشد، مستحق دریافت کمک های این نهاد دولتی است.

نزدیکان و اقارب افرادی که از کمک های «ای. ام. ای.» بهره مند می‌شوند و فقط به قصد دیدار به فرانسه آمده اند، مستحق استفاده از خدمات این نهاد دولتی نیستند.

افرادی که در مراکز اداری بازداشت مهاجران به سر می‌برند، مستحق دریافت کمک های «ای. ام. ای.» هستند و نباید برای بهره برداری از آن، شرایط خاص را برآورده کنند.

شما از کدام حقوق برخوردار هستید؟

همه متخصصان طبی موظف به پذیرش بیماران «ای. ام. ای.» در کلینیک ها وشفاخانه های شان هستند.

اگر یک متخصص طبی از کمک به بیماران «ای. ام. ای» خودداری کند، آن ها می‌توانند شکایت کنند.

افراد خوردسالی که مورد حمایت «ای. ام. ای.» قرار دارند، حق این را دارند که هزینه های طبی شان به گونه کامل زیر پوشش قرار بگیرند.

بیشتر هزینه هایی که افراد بزرگسال برای خرید دوا مصرف کرده اند، بازپرداخت می‌شود، به استثنای دواهایی که از سوی مقامات طبی فرانسه به عنوان ضعیف و یا غیرموثر ارزیابی شده اند.

خدمات «ای. ام. ای.» فقط برای یک سال در دسترس گذاشته می‌شود و به طور خودکار تمدید نمی‌شود. به این خاطر شما باید دو ماه قبل از این که از لیست کمک های این نهاد دولتی حذف شوید، دوباره تقاضا ارائه کنید.

بیمه رایگان صحت همگانی  (CMU-C)

همین که مدارک تان را در فرانسه دریافت کردید، می‌توانید برای عضویت در سیستم تامین اجتماعی (CMU-C) اقدام کنید. عضویت در این سیستم سبب می‌شود که شما بیمه رایگان طبی را به دست آورید. مدت زمان این بیمه هم فقط یک سال است و به طور خودکار تمدید نمی‌شود.

افرادی می‌توانند از این نوع بیمه استفاده کنند که بیش از سه ماه در فرانسه یک آدرس ثابت داشته باشند و به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده یا اینکه در انتظار تصمیم مقامات مسئول راجع به تقاضای پناهندگی شان باشند. فراموش نکنید که برای بهره مند شدن از این بیمه، درآمد تان باید از ۸۰۰ یورو در ماه کمتر باشد.

مراکز خدمات طبی که امکان دسترسی به آن ها به طور دائمی وجود دارد (PASS centers)

مراکز ارائه خدمات طبی در پاریس و سراسر فرانسه وجود دارد که به عنوان «PASS» یاد می‌شود. این مراکز را می‌توان در شفاخانه های دولتی پیدا کرد و افرادی که از بیمه عادی طبی برخوردار نیستند، می‌توانند از خدمات آن بهره مند شوند. مهاجرانی که مدرک اقامت ندارند، شهروندان فرانسوی و همه اتباع خارجی دیگر می‌توانند به این مراکز دسترسی داشته باشند.

اشخاصی که از خدمات «ای. ا. ای.» یا سیستم تامین اجتماعی (CMU-C) استفاده می‌کنند، می‌توانند به مراکز «PASS» مراجعه کنند. هرچند براساس قانون آنها باید از خدمات طبی بهره مند شوند، اما ممکن است برای شان دسترسی به مراکز طبی دیگر دشوار باشد.

برخی از سازمان ها، بدون اینکه از متقاضیان راجع به پوشش بیمه صحت سوال کنند، خدمات طبی ۲۴ ساعته را ارائه می‌کنند. این گونه امکانات برای مادران یا اطفالی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند، بسیار سودمند است. نیازمندان می‌توانند از «خدمات برای مراقبت های صحی از مادران  و نوزادان» (PMI) استفاده کنند.

آیا قرار است در سیستم «ای. ام. ای» تغییراتی ایجاد شود؟

در اواخر سپتمبر سال  ۲۰۱۹ میلادی شایعات زیادی در مورد تغییرات احتمالی در سیستم «ای. ام. ای» مطرح گردیدند.

بر اساس گزارشی که روزنامه فرانسوی «لو موند» در ماه سپتمبر نشر کرد، پیشنهاد شده بود که بیماران سیستم «ای. ام. ای.» هزینه های برخی از دواها را به عهده بگیرند.

از جمله پیشنهادهای دیگر میتوان از ایجاد محدودیت در مورد انواع خدماتی نام برد که بیماران «ای. ام. ای» از آن استفاده می‌کنند. افرادی که این پیشنهادها را مطرح کرده بودند، در برخی موارد به طور مثال خدمات روانشناسی استثنایی را قائل شده بودند. هیچکدام از این درخواست ها اجرایی نشده است.

 در ماه نومبر سال ۲۰۱۹، حکومت فرانسه خبر از تصویب یک سلسله از اقدامات سختگیرانه داد که به مهاجران مربوط می‌شوند.

هدف از این اقدامات تا جایی که به خدمات صحی برای مهاجران مربوط می‌شود، محو زمینه های کلاه برداری، تقلب بالقوه و سوءاستفاده از خدمات رایگان طبی است. به نظر می آید که مخاطب این اقدامات کسانی باشند که در انتظار تصمیم گیری مقام های مسئول راجع به تقاضای پناهندگی شان هستند و مهاجران بدون داشتن مدرک اقامت که به دور از نظر مسئولان در فرانسه زندگی می‌کنند. با وجود این، سازمان هایی مانند «لا سیماد» (La Cimade» و داکتران جهان (Medecins du Monde) که با مهاجران همکاری بسیاری نزدیک دارند، ناراحتی شان را از این اقدامات جدید اعلام کردند.

کارین رولان، از اعضای سازمان داکتران جهان گفت که جلوگیری از دسترسی به خدمات صحی «بسیار خطرناک» است . به گفته او، حکومت فرانسه سعی می‌کند «از مهاجران استفاده ابزاری کند و آن ها را بیشتر از گذشته در وضعیت نامطمئن و مخاطره آمیز قرار دهد.»

شورای داکتران عمومی در فرانسه ( Le Conseil national de l'Ordre des Medecins) نیز به حکومت یادآوری کرد که «آن ها برای ارائه کمک به همه افراد نیازمند سوگند یاد کرده اند» و نگران این هستند که مبادا در آینده «از آن ها خواسته شود که اقشار مشخصی از جامعه را رد کنند.»

حکومت فرانسه ادعا می‌کند که برخی ها فقط به دلایل طبی و سوءاستفاده از سیستم صحت فرانسه مهاجرت می‌کنند و به دنبال دریافت دوا و اندام های ساختگی هستند تا آن ها را به فروش برسانند و از سود آن بهره  مند شوند.

مقام های فرانسوی به متقاضیان پناهندگی از کشورهایی مانند البانیا و گرجستان اشاره می‌کنند که این کشورها به مثابه مناطق «امن» درجه بندی می‌شوند و می‌گویند، شهروندان چنین کشورهایی نباید به دنبال ارائه درخواست پناهندگی باشند و کمک های طبی که پناهجویان دیگر از آن بهره مند می‌شوند، نباید در اختیار شهروندان کشورهایی قرار داده شود که «امن» به شمار می‌آیند.

با این وجود، سازمان «لا سیماد» به نقل از یک گزارش مجلس سنای فرانسه از سال ۲۰۱۸ گفت که در مورد سیستم «ای. ام. ای» فقط ۳۸ مورد سوءاستفاده افشا شده است که بازتاب دهنده سوءاستفاده شمار بسیار اندکی از بیماران این سیستم است.

لینک های مفید

اگر خواهان استفاده از خدمات «ای. ام. ای» هستید، می توانید این فرم را پر کنید.

اگر می‌خواهید از خدمات سیستم تامین اجتماعی (CMU-C) بهره مند شوید، می توانید این فرم را پر کنید.

در این جا فهرستی از مراکز «PASS» در سراسر فرانسه وجود دارد.

اگر برای پر کردن این فرم ها به کمک نیاز دارید، می‌توانید به یک مرکز بیمه مراجعه کنید، جایی که کارکنان می توانند به شما کمک کنند.

سازمان داکتران جهان در پاریس و در بسیاری از شهرهای دیگر فرانسه مراکزی دارند که می‌توانند به متقاضیان کمک کنند.

«BAAM»یک اداره خوشآمدگویی برای مهاجران است.

کُمد «Comede» یک کمیته است که از حقوق شهروندان خارجی و مهاجران برای دسترسی به خدمات صحی دفاع می‌کند. آن ها در مکان های مختلفی به شمول پاریس، مارسی، سنت اتییَن و گویان مراکزی دارند.

برای نوشتن این مقاله از این اطلاعات استفاده شده است: 

مقاله ای که توسط بهار ماکوئی به زبان فرانسوی نوشته است. یک مقاله دیگر که توسط تیم فرانسوی اینفومایگرانتس نشر شده بود و مقاله ای که توسط مایوا پوله در ماه نومبر سال  ۲۰۱۹ نوشته شده است و حاوی اطلاعاتی راجع به تغییرات در برخی از قوانین بوده است.

ایما والیس، خبرنگار انفومایگرانتس گزارش کنونی را پس از ترجمه این سه مقاله و با استفاده از اطلاعات مندرج در آن نوشته است.

 

در همین زمینه