مهاجران و پناهجویان در کارگاه تئاتر انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در پاریس.

انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در فرانسه (JRS France) درهای کارگاه‌های تئاتر خود را به روی مهاجران، پناهجویان و پناهندگان باز کرده است. در این کارگاه‌ها مهاجران در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند که زبان فرانسوی و روابط اجتماعی آن‌ها با دیگران را تقویت می‌کند.

طیف وسیعی از علاقمندان، شامل مهاجران، پناهندگان، پناهجویان، دانشجویان خارجی، متقاعدین و شهروندان فرانسوی در کارگاه‌های تئاتر کلوه، هنرپیشه رضاکار فرانسوی، شرکت می‌کنند.

اودره شتلین، از فعالان انجمن جوانان کمک به پناهندگان ژزوئیت (JRS France) به مهاجر نیوز گفت که « کارگاه‌های تئاتر منحصر به جوانان نیست بلکه به روی همگان باز است.» او در ادامه توضیح داد که هدف اصلی این کارگاه‌ها، بیرون آوردن مهاجران از تنهایی و گوشه نشینی و ایجاد زمینه برای ادغام اجتماعی آن‌هاست.

علی، یک پناهجوی افغان، که از دو سال به این سو در فرانسه است، می‌گوید که شرکت در آموزش تئاتر به او « جرئت می‌دهد تا با دیگران صحبت کند.» او می‌گوید در کنار سایر کسانی که آموزش تئاتر می‌بینند « اعتماد به نفس» خود را باز یافته و زبان فرانسوی خود را نیز تقویت می‌کند.

انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت گذشته از تئاتر، در زمینه یوگا، زبیایی اندام، رقص و فوتبال، آموزش زبان فرانسوی و بازدیدهای فرهنگی نیز فعالیت دارد.

این انجمن در ۴٢ شهر فرانسه دفتر دارد.

آدرس انجمن در پاریس:

12 Rue d’Assas, 75016, métro : Rennes (ligne 8)

شماره تماس:  01 44 39 48 19


 

در همین زمینه