آرشیف: پلیس در حال تخلیه کردن یکی از اردوگاه ها در کاله. عکس از مهاجرنیوز/ مهدی شبیل
آرشیف: پلیس در حال تخلیه کردن یکی از اردوگاه ها در کاله. عکس از مهاجرنیوز/ مهدی شبیل

چندین اردوگاه مهاجران در شهر کاله، صبح سه‌شنبه ٣ دسمبر توسط پلیس تخلیه شدند. سازمان های غیر دولتی می گویند که آنها نمی دانند مهاجران پس از تخلیه این اردوگا ها به کجا رفته اند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، صبح روز سه‌شنبه ٣ دسمبر، چندین اردوگاه در شهر کاله توسط پلیس صورت تخلیه شد. صدها مهاجر در این اردوگاه ها دریک منطقه صنعتی در زیر خیمه ها زندگی می کردند.

نیروهای پلیس تخلیه این اردوگاه ها را از ساعت ۷:٣٠ صبح در نزدیکی جنگل آغاز کردند. در هنگام تخلیه خبرنگاران اجازه ورود به این محل را نداشتند.

براساس گزارش ها، مهاجران از این اردوگاه ها به سرویس ها سوار شدند، اما سازمان های غیر دولتی می‌گویند که آنها نمی دانند مهاجران پس از تخلیه به کدام کجا رفته اند.

نمایندگان سازمان های سلام، "اوبرژ دی میگران" و سازمان دیده بان حقوق بشر در محل تخلیه حضور داشتند.

اعضای سازمان های اوبرژ دی میگران و دیده بان حقوق بشر می گویند: « مهاجران نمی دانند سرویس ها آنها را به کجا انتقال می دهند.»

ژان کلود لونوار نماینده سازمان سلام گفت: بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ مهاجر، عمدتاً مردانی از کشور های سودان ، اتیوپی، اریتره، افغانستان و ایران در زیر خیمه ها در این اردوگاه ها زنده می کردند.

سازمان اوبرژ دی میگران می گوید که در این اردوگاه ها به تعداد ٥٠٠ تا ٦٠٠مهاجر سکونت داشتند.

ژان کلود لونوار هم چنان می‌افزاید: « مهاجران خوب می دانند چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد اما آنها نمی توانند کاری انجام دهند. اکثریت آنها طبق معمول دو روز بعد برمی گردند. این نوع عملیات ها گران و بی فایده است.»

قوماندانی امنیه کاله در بیانیه ای گفت: «در هفته های اخیر، این جنگل که یک مالکیت خصوصی است، بدون اجازه صاحبان آن به طور غیرقانونی اشغال شده است. مهاجران در٢٥٠ تا ٣٥٠ خیمه در شرایط بسیار نامناسب در آنجا زندگی می کردند.»

به گفته سازمان های دولتی ممکن است مهاجران تخلیه شده در روزهای آینده به این منطقه برگردند. آنها می گویند هدف از تخلیه این اردوگاه ها بستن جنگل در امتداد جاده است.


 

در همین زمینه