یک گروه ۴۴ نفری پناهجویان ردشده افغان از آلمان به کابل رسید.
یک گروه ۴۴ نفری پناهجویان ردشده افغان از آلمان به کابل رسید.

در ادامه اخراج پناهجویان رد شده افغان از آلمان، روز چهار شنبه گروه دیگری از آنان به کابل رسید. این افراد همزمان با کشته شدن یک مددرسان جاپانی با پنج همکارش و با وجود بدتر بودن وضعیت امنیتی این کشور، اخراج شدند.

وزارت داخله آلمان در برلین خبر داد که روز چهارشنبه ۴۴ تن از پناهجویان اخراج شده از آلمان به میدان هوایی کابل رسیدند. بربنیاد معلومات این وزارت همه اخراج شدگان مرد هستند و در میان آنان ۲۷ تن از کسانی که مرتکب جرم های سبک شده بودند، نیز شامل اند.

به نقل از وزارت داخله آلمان در میان اخراج شدگان کسانی هم اند که جرم های سنگین به ویژه تجاوز جنسی، دزدی، لت و کوب مردم و جعل کاری نیز انجام داده بودند. با وجود مخالفت های نهادهای مدافع پناهجویان، از ماه دسمبر سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۳۰ گروه پناهجویان پذیرفته نشده افغان اخراج شده اند.

اخراج پناهجویان افغان از آلمان به دلیل وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان به یک مسئله ای جنجالی برانگیز مبدل شده است. اخراج مهاجران در چنین شرایطی همواره با انتقادها همراه بوده است.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله 


 

در همین زمینه