وزرات داخله آلمان می‌خواهد که شدت کنترول در مرزهای این کشور را همچنان ادامه بدهد.
وزرات داخله آلمان می‌خواهد که شدت کنترول در مرزهای این کشور را همچنان ادامه بدهد.

وزارت داخله آلمان گفته است که شدت کنترول در مرزهای این کشور را همچنان ادامه می‌دهد. در کمتر از یک ماه گذشته، ده ها فردی که اجازه ورود مجدد به آلمان را نداشتند، به دست آمده اند.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان بر تشدید برنامه های نظارتی در مرزهای آلمان تاکید کرده است. او گفت، در نظر دارد اقداماتی نظارتی را که از یک ماه به این طرف شدت گرفته اند همچنان ادامه بدهد. زیهوفر روز چهارشنبه در شهر برلین گفت که از ششم ماه نومبر امسال به این طرف، ۱۷۸ فردی که اجازه ورود مجدد به آلمان را نداشتند، به دست آمدند و ۲۴۹ مورد حکم بازداشت نیز عملی شده اند.

از منظر هورست زیهوفر، تشدید در اقدامات کنترولی در مناطق مرزی آلمان ضروری دانسته می‌شود و "ما نمی‌توانیم از آن صرف نظر کنیم."

این در حالیست که در ۹ ماه نخست امسال، ۲۱۱۴ شهروند خارجی که اجازه ورود به خاک آلمان را نداشتند، از سوی پولیس فدرال آلمان بازداشت گردیده اند. یک سخنگوی وزارت داخله فدرال آلمان پیش از این گفته بود، این افراد شامل گروه‌های ذیل می‌شوند: کسانی که به گونه اجباری از آلمان اخراج شده اند، افرادی که برگه ترک کردن خاک آلمان را دریافت کرده و سپس از آن اطاعت کرده اند و یا کسانی که در سرحدات آلمان رد مرز شده اند.

بر بنیاد اطلاعات پولیس فدرال آلمان، این افراد اجازه نداشته اند که در آینده، در آلمان اقامت گزینند و یا دوباره وارد قلمرو این کشور شوند. پناهجویانی که پیش از این درخواست پناهندگی شان رد شده بود و کسانی که از آلمان به گونه اجباری اخراج شده بودند هم در میان این گروه جا دارند.


 

در همین زمینه