یک کشتی نیروی دریایی انگلیس. عکس از پیکچر الاینز
یک کشتی نیروی دریایی انگلیس. عکس از پیکچر الاینز

۷۹ مهاجر روز چهارشنبه ۴ دسمبر با استفاده از پنج کشتی به گونه غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده و خود را به انگلستان رساندند. این مهاجران توسط نیروهای انگلستان دستگیر شدند. این دومین بار است که شمار بزرگی از مهاجران موفق شده‌اند در یک روز خود را به انگلستان برسانند.

به گزارش بی بی سی، نیروهای مرزی انگلستان ٣ کشتی حامل ۴۸ مهاجر را در سواحل کنت پیدا کردند. همزمان سازمان امدادگران دریایی انگلستان ١١ مهاجر سوار بر یک کشتی دیگر را از آب نجات دادند.

در گزارش آمده است که پولیس یک کشتی پنجمی را در ساحل کینگزداون پیدا کرد. به گفته پولیس این کشتی احتمالاً حامل ٢٠ مهاجری بوده است که توسط پولیس دستگیر شده‌اند.

این دومین بار است که شمار بزرگی از مهاجران موفق شده‌اند در یک روز از کانال مانش عبور کنند.

پیشتر به روز دهم سپتمبر، ۸۶ مهاجر توانسته بودند خود را به انگلستان برسانند.

بنابر آخرین آمار منتشر شده، در سال روان بیشتر از ١۷٠٠ مهاجر توانسته‌اند از کانال مانش عبور کنند.


 

در همین زمینه