عکس از آرشیف/ دست کم ۵۸ مهاجر در نزدیکی سواحل موریتانیا پس از غرق شدن یک قایق جان باختند.
عکس از آرشیف/ دست کم ۵۸ مهاجر در نزدیکی سواحل موریتانیا پس از غرق شدن یک قایق جان باختند.

در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل غرب افریقا حد اقل ۵۸ نفر کشته شدند. این قایق حدود ۱۵۰ نفر را حمل می‌کرد.

سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) تایید کرده است که پس از واژگون شدن یک قایق در سواحل موریتانیا، در غرب افریقا حدود ۵۸ پناهجو و مهاجر جان باختند. یافته های این نهاد بین المللی نشان می‌دهند که در قایق یادشده دست کم ۱۵۰ نفر سوار بودند.

سرنشینان این قایق را زنان، مردان و کودکانی تشکیل می‌دادند که شهروندان گامبیا بوده اند. گفته می‌شود که ۸۳ مهاجر این قایق از مرگ نجات یافته اند.

این قایق روز پنجشنبه در حالی که به سوی شمال موریتانیا در حرکت بود، به این سرنوشت دچار گردید.

نجات یافتگان گفته اند که سفر آنان روز چهارشنبه هفته گذشته از گامبیا آغاز شده بود. بر بنیاد اظهارات این افراد، در حالی که به سواحل موریتانیا نزدیک شده بودند، اما مواد سوختی قایق شان رو به تمام شدن بود.

گامبیا یکی از کشورهای فقیر در غرب قاره افریقا به شمار می‌رود. بسیاری شهروندان این کشور به هدف پیدا نمودن یک زندگی مرفه، به سوی کشورهای اروپایی می‌شتابند.

بر بنیاد یافته های حکومت فدرال آلمان، نیمی از این باشندگان دو میلیون نفری گامبیا در فقر شدید به سر می‌برند.

با این همه، سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که بیش از پنج درصد از شهروندان گامبیا، این کشور را ترک کرده اند.


 

در همین زمینه