کشتی نجات سازمان غیردولتی "سی واچ" از این پس ماموریت خود را زیر پرچم هالند به پیش نمی‌برد.
کشتی نجات سازمان غیردولتی "سی واچ" از این پس ماموریت خود را زیر پرچم هالند به پیش نمی‌برد.

سازمان غیردولتی "سی واچ" مدعی است که هالند به گونه عمدی تلاش می‌کند مانع نجات پناهجویان شود. این گروه مددرسانان ابراز امیدواری می‌کند که آلمان یک حامی بهتر در ماموریت های شان باشد.

سازمان غیردولتی "سی واچ" اعلام کرده است که از این پس فعالیت نجات خود را زیر پرچم آلمان در بحیره مدیترانه به پیش خواهد برد. تا حال کشتی نجات این سازمان، پرچم هالند را در ماموریت های بشردوستانه خود حمل می‌کرد.

کشتی سازمان "سی واچ" که در موارد مختلف از سوی مقام های ایتالیایی متوقف شده بود، حالا می‌گوید که پس از این در هالند راجستر نمی‌باشد.

در اعلامیه خبری این سازمان مددرسان، مقام های هالندی متهم شده اند که به عنوان یک کشور حامی، نقش خود را در ماموریت های نجات به گونه اساسی انجام نمی‌دادند. در بخشی از این اعلامیه آمده است که هالند "به گونه عمدی وضعیتی را ایجاد می‌کرد که آن می‌توانست پیشبرد ماموریت نجات را ناممکن سازد."

در موضع گیری اخیر سازمان غیردولتی "سی واچ" تصریح شده است که هالند به گونه قصدی تلاش می‌کرد مانع نجات کسانی شود که آنان را مرگ تهدید می‌کند. این کشور همچنان متهم به عدم مسئولیت پذیری از سوی سازمان "سی واچ" شده است.

سوزانی کروگر، عضو جناح سبز چپ در هالند ابراز ناامیدی کرده گفته است: «این یک ضایعه برای هالندی هاست و در تضاد با پالیسی "اوپن آرمز" قرار دارد که حکومت هالند آن را به عنوان نمونه ابراز می‌کند.»

کشتی نجات سازمان غیردولتی "سی واچ" از زمان آغاز ماموریت تا به حال، صدها پناهجو و مهاجر را از تهدید غرق شدن در بحیره مدیترانه نجات داده است. این افراد تلاش می‌کرده اند که از شمال افریقا به کشورهای اروپایی بروند.


 

در همین زمینه