اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان فدرال/عکس: Picture-alliance/dpa/D. kammann
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان فدرال/عکس: Picture-alliance/dpa/D. kammann

رقم درخواست پناهندگی در آلمان، در ماه نومبر امسال هم نسبت به یک ماه گذشته آن کم تر بوده است. این رقم در مقایسه به ماه اکتوبر، ۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در آلمان روند کاهش تقاضاهای پناهندگی ادامه دارد. بیشتر متقاضیان پناهندگی از کشورهای سوریه، عراق و ترکیه بوده اند.

وزارت داخله فدرال آلمان می‌گوید که در ماه نومبر امسال، اندکی بیشتر از ۱۰ هزارو ۲۶۰ درخواست پناهندگی را ثبت کرده اند. این رقم در مقایسه به ماه اکتوبر، ۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اگر این آمار با شمار تقاضاهای پناهندگی ماه نومبر سال ۲۰۱۸ مقایسه گردد، باز هم ۱۵.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در ماه نومبر امسال، بیشتر متقاضیان از کشورهای سوریه، عراق و ترکیه بوده اند.

وزارت داخله المان فدرال در ماه نومبر امسال اعلام کرد، در ده ماه نخست سال روان، به طور رسمی ۱۲۲ هزار و ۲۲۵ تقاضای پناهندگی ارائه شده است. این آمار در مقایسه با ده ماه نخست سال ۲۰۱۸، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) در اوائل ماه نومبر امسال اعلام کرد که انتظار می‌رود در سال روان، از ۱۴۰ هزار تا ۱۴۵هزار تقاضای پناهندگی جدید برای آنان ارائه گردد. این در حالیست که در سال ۲۰۱۸، ۱۶۰هزار تقاضای پناهندگی در آلمان ارائه شده بود.


 

در همین زمینه